IDEF'15: Online הביטחון מראה לך סלון בינלאומי

15 / 05 / 15

בשבוע שעבר ביקרנו באירוע ששמור לאנשי מקצוע, IDEF'15 באיסטנבול. מינוי בו עלינו להשתתף - כאיטלקים - בפרסום וגאווה גדולים יותר אפילו במולדת. קל וחומר לחשוב לארגן מאיתנו משהו כזה ...

בסרטון נראה לך חלק קטן מהמספר הבלתי נתפס של החברות שמתחרות - בדרך כלל בתמיכת נציגי ממשלתם - לשיפור מאזן הסחר שלהן על ידי השוואה עצמן בשוק עשיר מאוד ומעל הכל חוקי. אולי רק ילד שנרדם עם סיפורי אגדות יכול להעריך לא נכון בפעילויות מסחריות ותעשייתיות שמטרתן הגנה אמינה על המדינות.

באיטליה, למעשה, אנחנו מעדיפים לא לדבר על זה. למותר לציין כי DO הייתה העיתון הלאומי היחיד שנכח.

ראייה טובה!

אנדריאה Cucco