CHIRONEX 23-1, תרגיל הסייבר הראשון של חיל הים, הסתיים

(של עריכת)
09/05/23

הבוקר על סיפון נושאת המטוסים קאבור בשדה פתח את הים 23-1 CHIRONEX 23-1, תרגיל הסייבר הראשון של חיל הים, הסתיים.

תת שר ההגנה מטאו פרגו מקרמנגו השתתף באירוע על סיפון יחידת הדגל של חיל הים.

"התרגיל הזה" אמר תת-המזכיר בנאומו "זה יאפשר ליצור את החוסן הזה דרך נתיב אבולוציוני שאני תופס כרצוי מאוד על ידי כל השחקנים המשתתפים".

"חיל הים" לאחר מכן Perego סיכם בניתוח הנתונים הסופיים מ-CHIRONEX "מחפשת בראיית הנולד אסטרטגית לרכישה ותחזוקה של אותה ריבונות טכנולוגית שמדינה זו צריכה. זה רק יכול לגרום לי להיות גאה במה שאני רואה ועושה, כי הכל מכוון לאינטרסים של האיטלקים, של מדינה גאה בכוחות המזוינים שלה".