מחלקת אבטחת הסייבר וחטיבת הגנת הסייבר של הצבא מתאמנים במשותף

(של מדינת הרוב)
18/05/23

התרגיל שנערך במסגרת פעילות דו-צדדית עם מדינות בעלות הברית, בין ה מחלקת אבטחת סייבר (RSC) ומומחים לצבא חטיבת הגנת סייבר ארה"ב, שמטרתה להעמיק את הנושאים הקשורים הגנה סייבר וכדי ציד איומי סייבר.

ההכשרה ראתה את מפעילי ה-RSC האיטלקים והארה"ב פועלים לשיפור יכולת הפעולה ההדדית בין שני הצבאות על מתודולוגיות ציד איומי סייבר, שמטרתן חיפוש יזום אחר סיכוני אבטחה המקננים ברשת ולעיתים אינם מזוהים אוטומטית על ידי מערכות גילוי ייעודיות. ‏

במפגשי ההדרכה, בנוסף לצוות של ה מחלקת אבטחת סייבר, השתתפו המומחים של פיקוד צבא C4 ושל המומחים מחלקת אבטחה והגנת סייבר של הפיקוד למבצעי רשת הגנה

כראיה לשיתוף הפעולה האיתן בין צבאות שתי המדינות, ביום האחרון של התרגיל השתתפה נציגות אמריקאית גדולה, בראשות בריגדיר גנרל רויס ​​רסוזו וקולונל בריאן ויסנייבסקי, בהתאמה סגן מפקד ה-335.th מפקד אות ומפקד צבא חטיבת הגנת סייבר.