וירוס Coronavir: מה אתה מסתכן ביציאה מהבית. עבירות שאתה יכול להיגרם וכמה הצעות "מצילות חיים"

(של מרקו ולריו ורני)
13 / 03 / 20

כידוע, מצב החירום שקשור להתפשטות קוביד -19, הידוע יותר בדעת הקהל בשם נגיף Coronavirus, הוא בימינו.

החל מסין, מסיבות שעוד לא הובהרו, שאינן נוגעות לנושא מאמר זה, הוא התפשט בהדרגה באזורים שונים בעולם (ב- 30 בינואר 2020, הצהיר ארגון הבריאות העולמי, בעניין זה, את מדינת מצב חירום לבריאות הציבור הרלוונטי הבינלאומי, וב 11 במרץ 2020 זה של מגיפה) כולל איטליה.

שבאמצעות ממשלת קונטה מנסה להתמודד עם המצב באמצעות כמה צעדים, בזה אחר זה במהירות, מצד אחד, אולי להערכת הערכה ראשונית של הבעיה, מצד שני, כמובן, לאבולוציה מתמשכת. המצב האפידמיולוגי, ואופיו הנפוץ במיוחד של הנגיף, עם התגברות כתוצאה מכך במקרים גם בשטח הלאומי.

לנוכח האמורות (האמצעים), ההיבט שבוודאי השפיע ביותר על האוכלוסייה הוא הנוגע לאיסור או הגבלת תנועות, ברכב, ברגל, או בכל אמצעי אחר, כמו גם ההשעיה המחמירה והולכת של פעילויות שונות.

כל כך הרבה בלבול ותחושת המבוכה של האוכלוסייה, המוכתבת על ידי שורה של גורמים: בראש ובראשונה, התקשורת הרשמית, אשר פגמיה כבר ניכרו מאז מה שקרה מאז ערב ה- 7 במרץ, למשל, כאשר ערב סוגיית הצעד הראשון "המגביל" האמיתי, הסתערו כמה רכבות על ידי המון המונים של אנשים שמתכוונים לנטוש את האזורים שזמן קצר אחר כך יהפכו ל"אדומים "(למרבה הצער תוך התעלמות מהעובדה שבכך הם מסכנים את בריאותם של חלקים אחרים באוכלוסייה).

ב secundisמתוך כמה מאמרי עיתונות גסים למדי בדיווח על הצעדים המתוכננים ובעיקר בניתוח הסיכונים הנובעים מהפרתם האפשרית.

כך, גם לאור הנתונים הראשונים שנמסרו על ידי משרד הפנים1 על "שירותי פיקוח שביצע כוח המשטרה ברחבי הארץ כדי לוודא את הציות לאמצעים שננקטו להגבלת התפשטות נגיף ה- COVID-19", לפיו, ביום 11 במרץ בלבד, דווח על 2.162 אנשים ו- 113 בעלי עסקים, אנו מנסים למלא את המצב: בפרט, על סיכונים פליליים שעלולים, ככל הנראה, לנבוע מפירוש לא נכון של הכללים הרבים שהוצאו בזמן כה קצר.

המסגרת הרגולטורית

אף שזו יצירה שעבור רבים עשויה להיות משעממת, יש צורך, קודם כל, לסכם את הגזרות שתוך כמה שבועות החליטו, באופן דרסטי בהחלט אך הכרחי (לפחות לדעת הכותב), את ההתארגנות הכפויה של חייו של כולם.

ברמה הארצית, אפוא, האמצעים שהוצאו הם כדלקמן:

1) החלטת מועצת השרים מיום 31 בינואר 2020, איתה הוכרזה במשך שישה חודשים על מצב החירום בשטח הלאומי הנוגע לסיכון הבריאותי הקשור בהופעת מחלות הנובעות מגורמים נגיפים הניתנים להעברה;

2) הצו של נשיא מועצת השרים מיום 23 בפברואר 2020, ובו "יישום הוראות חוק הצו מיום 23 בפברואר 2020, מס '6, ובו צעדים דחופים הנוגעים ל

הכלה וניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19 ", שפורסם ברשומות הרשמית מספר 45 מיום 23 בפברואר 2020;

3) גזירת נשיא מועצת השרים 25 בפברואר 2020, ובה "הוראות נוספות להוראות חוק הגזירה 23 בפברואר 2020, נ '6, הכוללות צעדים דחופים ב

עניין הכלה וניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19 ", שפורסם בכתב העת הרשמי מס '47 מיום 25 בפברואר 2020;

4) גזירת נשיא מועצת השרים 1 במרץ 2020, ובה "הוראות נוספות להוראות חוק הגזירה 23 בפברואר 2020, נ '6, הכוללות צעדים דחופים הנוגעים ל

הכלה וניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19 ", שפורסם ברשומות הרשמית מס '52 מיום 1 במרץ 2020;

5) גזירת נשיא מועצת השרים 4 במרץ 2020, ובה "הוראות נוספות להוראות חוק הגזירה 23 בפברואר 2020, נ '6, הכוללות צעדים דחופים הנוגעים ל

הכלה וניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19, החל על כל השטח הלאומי ", שפורסם ברשומות הרשמית מס '55 מיום 4 במרץ 2020;

6) הצו הנשיאותי של מועצת השרים מיום 8 במרץ 2020, ופורסם בכתב העת הרשמי באותו יום, ובו "הוראות נוספות להוראות חוק הגזירה 23 בפברואר 2020, נ '6, הכוללות צעדים דחופים בנוגע להכלה ניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19 ";

7) צו ראש הממשלה, שהונפק ב- 9 במרץ 2020, ופורסם בכתב העת הרשמי, גם הוא באותו מועד, ובו "הוראות נוספות להוראות חוק הגזירה מיום 23 בפברואר 2020, נ '6, המכילות אמצעים דחופים על הכללת וניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19, החל על השטח הלאומי כולו ", שפורסם אף הוא באותו מועד בלשכת הרשמית, אליו הונחו המגבלות שהוגדרו על פי הצו של 8 במרץ 2020, כמפורט סעיף 1 זהה: "על מנת לסתור ולהכיל את התפשטות נגיף ה- COVID-19, האמצעים המוזכרים באמנות. 1 מגזירת ראש הממשלה מיום 8 במרץ 2020 מורחבים לכל השטח הלאומי ";

8) לבסוף, צו הגזירה הנשיאותית של מועצת השרים, שפורסם ב- 11 במרץ 2020, ופורסם בכתב העת הרשמי באותו תאריך, הנושא, "המשך יישום הוראות חוק הצו 23 בפברואר 2020, נ '6, המכיל צעדים דחופים על הכלה וניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID-19, החל על כל השטח הלאומי ".

כמובן שהתערבויות חדשות אינן נכללות, אך מה שתנותח בקרוב יישאר תקף ללא קשר.

הגבלת תנועה.

צו ראש הממשלה מיום 8 במרץ 2020 הוא שהביא את התקנים הראשונים, שהורחבו אז לכל השטח הלאומי, מיום ראש הממשלה למחרת, בתוקף עד 3 באפריל 2020, ושונו עוד יותר עד לתאריך 11 במרץ 2020 (גם הוא) תקף עד 3 באפריל 2020), שמטרתו לאסור כל תנועה של אנשים טבעיים אל ומחוץ לשטחי חצי האי (כולל איים), וגם בתוכם: איסור מוחלט על אלה שנאלצים להסגר או נגועים בנגיף. , לספק חריגים למי שצריך לעבור עקב צרכי עבודה מוכחים, מצבים של הכרח o סיבות בריאותיות.

בנוסף להשעיה או להגבלה משמעותית (באמצעות אמצעים ספציפיים) של כל הפעילויות שיכולות להביא להתכנסות של אנשים, כמו לעודד את התפשטות הנגיף המדובר.

עם זאת, לנוכח ההתערבויות הפולשניות בהחלט, מה שעורר הרבה הפתעה וביקורת, הוא השימוש בכלי ההסמכה העצמית, כדי להפגין, על ידי אלו שצריכים להפסיק מחוץ לבית, שהם יכולים לעשות זאת כ"הפלה לרעה " מאחד המקרים שהוזכרו לעיל.

למה כל זה? בעיקרון, ישנה העובדה שהצהרה עצמית, בינתיים, הייתה מניחה את הידע המדויק של הנתונים הנורמטיביים לתוכם אנו נעים ועבורם היא נדרשת.

למרות שבמערכת המשפטית שלנו, כמו באחרים, קיים העיקרון שלפיו בורות בחוק איננה הצדקה, יהיה זה אוטופי לחשוב שאפשר יהיה לקבל מידע טוב על הכללים ובעיקר על פרשנותם הנכונה.

שנית, פינוי השדה של כל מוסריות וצביעות מזויפות, הכרזה עצמית הייתה מניחה כנות מצד מי שמבצע אותה, אך המציאות הרגילה אותנו לרוב להפך.

דמיין, אם כן, אם להיכנס למשחק, אז השתלט על רכיבים כמו התחושה של להיות נאלץ להישאר בבית, אולי לא לראות חבר, קרוב משפחה, חבר, או לא להיות מסוגל לעשות מה, עד כמה שעות לפני כן, בדרך כלל זה נעשה. זה בסיכון לא רק של מי שעוזב את הבית ללא סיבה תקפה, אלא גם של מי שבא במגע עימו, מה שמגדיל באופן הדדי את הסיכון להידבקות, מכיוון שאולי ניתן להידבק גם בלי לדעת זאת.

עם הרצון הנובע מכך לחפש א טריק פרשני, או, בפשטות יותר, "להסתכן בזה", במקום לספק את מה שהדחף של עצמו, באותו רגע, מאיץ באופן בלתי ניתן להפרעה.

הטפסים שהוכן על ידי משרד הפנים, הניתנים להורדה מהרשת, אך גם מספר אחרים, באמצעותם ניתן להכריז על עצמם על תנועתם ועל ההצדקה היחסית "מפלה", מדווחים על התייחסות מפורשת להפרות הנדרשות בחוק במקרה של "הצהרות שווא לפקיד ציבור" (סעיף 76 DPR 445/2000 וסעיף 495 לחוק הפלילי), שאליהן ניתן להוסיף במקרה זה שתי עבירות נוספות, כלומר "אי אי-קיום הוראות הרשות" ( 650) וזה הנוגע ל"פשעים האשמים בבריאות הציבור "(סעיף 452 לחוק הפלילי האיטלקי), הרודף את כל ההתנהלות המתאימה ליצירת סכנה לקהילה.
ובכן, בואו ונבחן ספציפית מה בסיכון.

הצהרות שווא בפני פקידי ציבור

במקרה הקונקרטי, הם נוגעים לאמירות האמורות, שנאמרו בעל פה או שדווחו במודל הנייר שצריך למסור למפעיל המשטרה בחסימה אפשרית, הן, למעשה, שקריות, או לא נכונות.

פשע זה צפוי הן על ידי אמנות. 76 לצו הנשיאותי מס. 445/2000, המתייחס לפשעי זיוף, שבוצעו גם נגד פקידי ציבור ועונשם על פי חוק העונשין והחוקים המיוחדים, ועל פי האמנות. 495 לחוק הפלילי (אשר, יתר על כן, התייחסות מפורשת מתבצעת הן במודל הניתן להורדה מאתר משרד הפנים והן ברוב אלה שנמצאו ברשת), לפיו: "כל מי שמצהיר או מאשר בפני עובד הציבור באופן שקרי, ציבור, זהות או מעמד או תכונות אחרות של האדם עצמו או של אדם אחר נענשים במאסר של עד שלוש שנים.

מי שעושה את העובדה בהצהרה שנועדה להעתיק במעשה ציבורי, כפוף לאותו עונש. המאסר אינו פחות משנה: 1) אם מדובר בהצהרות במסמכי מעמד אזרחי; 2) אם ההצהרה הכוזבת על זהותו, המדינה או התכונות האישיות של אדם מתקבלת על ידי נאשם לרשות השיפוטית, או אם כתוצאה מההצהרה השגויה, רשומה פלילית בתיק הפלילי תחת שם כוזב.

העונש מופחת אם מי שהצהיר על הזיוף נועד להשיג, עבור עצמו או עבור אחרים, את הנפקת התעודות או ההרשאות המינהליות בשם כוזב, או עם אינדיקציות כוזבות אחרות ".

כעת, כבר נאמרו גבולות הפנייה למוסד ההכרזה העצמית. ברמה הטכנית, העונש המקסימאלי, אם אתה קורא היטב את הכלל, הוא בהחלט כזה שישמש כגורם הרתעה, אם כי באמצעות טקס אלטרנטיבי ואולי, ביישום נסיבה מקילה, ניתן היה להחזיר אותו בקלות לגבול שנקבע להשעיה. משפט מותנה.
שיח, אשר ביתר שאת שווה את העונש המינימלי שיכול להיות קטן מאוד.

בין ההיבטים המרתיעים הוא אפשרות לעצור את מצהיר השקר, אם הוא נתפס בדגלא (גם אם צו ראש הממשלה קובע אפשרות לבצע בדיקות גם לאחר ההצהרות) ו / או לנקוט באמצעי זהירות אישיים. בהחלט, בפועל, זה לגיטימי לשאול, אם נעצר זר, או, במיוחד בתחנות ובשדות תעופה, הוא מתבקש למלא את טופס ההצהרה העצמית, כיצד ניתן לתקן זאת מייד, בהתחשב בכך, אם בורות בחוק אינה מסמלת, אי-הבנת המעשים של אנשים שאינם דוברי איטלקית היא בהחלט בעיה רצינית.

ממש כאילו, למעשה, יוסדר מעצרם של אלה שנתפסו במעשה הפשע. אמצעי אולי הכרחי, במקרה הספציפי, בהתחשב ברצינות המצב.
ניתן לראות עבירה פלילית נוספת, מקבילה או אלטרנטיבית לזו שהוזכרה לעיל, בהכללה באמנות. 483 לחוק הפלילי האיטלקי, לפיו: מי שמאשר באופן כוזב בפני הציבור הציבורי, במסמך ציבורי, שעובדות המסמך נועד להוכיח את האמת, נענש במאסר של עד שנתיים. אם מדובר בעדויות כוזבות ברישומי המצב האזרחי, המאסר לא יכול להיות פחות משלושה חודשים. עבירה קלה, שלא מתוכננים לה מעצר ולא מעצר ולא אמצעי זהירות אישיים.

כמו כן, עונשים קלים מאוד, ברור, במיוחד אם הוטלו בעקבות טקסים ו / או יישומים חלופיים של נסיבות מקלות.

אי ציות להוראות הרשות

סעיף 4 לצו ראש הממשלה מיום 8 במרץ קובע בפסקה II כי:

"אלא אם כן עובדה מהווה עבירה חמורה יותר, אי קיום ההתחייבויות המפורטות בגזירה זו נענש על פי סעיף 650 לחוק העונשין, כאמור באמנות. 3, פיסקה 4 לחוק הגזירה מיום 23 בפברואר 2020, נ. 6".

ובכן, במקרה חירום Coronavirus, עבירה זו עלולה להתרחש כאשר הופרה הוראה אחת או יותר של מערכת הרגולציה שהוזכרה בהקדמה. לדוגמה, אם אתה צריך להיות מופתע מחוץ לבית ללא סיבה תקפה, בין אלה המצוינים בגורמי הדרת איסור הנסיעה.

עבירה זו, מהורהר באמנות. 650 לחוק הפלילי קובע כי:

"מי שאינו עומד בהוראה שניתנה כחוק על ידי הרשות מטעמי צדק או ביטחון ציבורי, או מסדר ציבורי או היגיינה, נענש, אם העובדה אינה מהווה עבירה חמורה יותר, במעצר של עד שלושה חודשים או עם קנס של עד מאתיים ושש יורו".

זו עבירה פלילית. העונש הוא קטן מאוד ובוודאי שניתן היה להעריך אותו, במאזן היפותטי של סיכונים מצד אלה הנכונים יותר.

עבירה זו, למעשה, קובעת מעצר של עד שלושה חודשים (לפיכך, לכל הפחות, זה יכול להיות רק 5 ימים) או קנס של עד 206 יורו: ההליך הפלילי שיגרום יכול בקלות להסתיים בצו הרשעה פלילית. ("מופחת" לעונש ממוני גרידא) או, לבקשת הנאשם, (גם בעקבות התנגדותו להוראה שהוזכרה לעיל, זהו צו ההרשעה הפלילית) עם בקשת השלמה (המורכבת בתשלום סכום כסף השווה, במקרה זה, למחצית המקסימום שצפוי) והתוצאה הכחדה של הפשע.

מבחינתו, בין היתר, אותם שיקולים חלים ביחס לפשע האמור בפסקה הקודמת: במקרה הגרוע ביותר, כלומר באמצעות טקס חלופי, ניתן היה להכיל את העונש בכמויות זניחות מאוד.

העובדה כי ניתן לבצע את הפיקוח גם לאחר מכן מעוררת ספקות: בהתחשב בבעיות האטאוויסטיות הפוגעות בממשלות הציבוריות, סביר להניח כי החקירות הללו יתבצעו בפועל, אך בעתיד, אולם יש להגדירן.

עם התוצאה הסמויה הברורה כי בהמשך לכך, על בדיקות אלה להתרחש, יותר מזה, בינתיים, הזמן הדרוש לקבוע כל פשע שיבוצע היה מתחיל להימשך.

הוראה זו חלה כמובן גם על מנהלי נכסים שעבורם הוזמנו אמצעים מסוימים, שלמעשה לא מבצעים אחריהם,

בין הפשעים העלולים להעלות על הדעת, אליהם מתייחסת התקנה המדוברת, זו של "התנגדות לפקיד ציבור", צפוי על ידיאמנות. 337 לחוק הפלילי (שם, למשל, האדם התורן, להימלט משיק, מתנגד למשטרה), או, במדויק, האמור באמנות. 452 לחוק הפלילי אשר ידונו בהמשך.

עבור הראשון שבהם, המאמר נכתב

כל מי שמשתמש באלימות או באיומים כדי להתנגד לפקיד ציבורי או לאחראי על שירות ציבורי, בעת ביצוע פעולת תפקיד או שירות, או למי שבקשתו מסייעים לו, נענש במאסר מחצי שנה לחמישה. גיל

העונש המקסימלי גבוה למדי ובמקרה (ככל הנראה) של דברי לשון הרע, מעצר מותר, כמו גם ללא קשר ליישום אמצעי זהירות אישיים.

פשעים עבירות נגד בריאות הציבור

אם, להישאר במקרה הקונקרטי של נגיף הקורונאוויר, האדם שייתפס מחוץ לבית נמצא נגוע, או שמא הייתה חובה להישאר בבית בגלל ההסגר שנקרא, הרי שהפשע שאפשר גם לערער עליו הוא המכונה באמנות. 452 לחוק הפלילי האיטלקי, העונש שורה של התנהגויות, שנעשו באשמה (כלומר בחוסר ניסיון, פזיזות או רשלנות), המסוגלים לתקוף את בריאות הציבור, אשר עבורם אפשרות להמשיך במעצר במעשה, מעצר חשוד. של פשע ויישום אמצעי זהירות אישיים, ביניהם ההתייחסות המפורשת לגורם המגיפה, בהתחשב בהתייחסות מפורשת לאמנות. 438 מאותו חוק עונשין:

"מי שאשם בביצוע אחת מהעובדות שנקבעו במאמרים 438 e 439 נענש:

1) עם מאסר שלוש עד שתים-עשרה שנים, במקרים שההוראות האמורות קובעות עונש מוות;

2) עם מאסר בין שנה לחמש שנים, במקרים שלשמן הקמתםמאסר העולם;

3) עם מאסר מחצי שנה לשלוש שנים, למקרה המאמר 439 קובע עונש מאסר.

כאשר כל העובדות המפורטות במאמרים מתבצעות באשמתו 440, 441, 442, 443, 444 e 445 העונשים שנקבעו בהתאמה הורידו משליש לשליש".

כעת, בעוד שבמאמר זה, כאמור, צפויה פעולת העבריין בדרך של אשמה, כפי שכבר צוין, שעונשו, עם זאת, אינו מחייב יצירת סכנה קונקרטית עבור בריאות הציבורבהיותו מספיק בכך שהפגיעה באחרון יכולה לגרום להתנהלות שיש כשלעצמה הכושר ה"פשוט "לייצר אותה, אספקת אמנות. 438 לחוק הפלילי האיטלקי, לעומת זאת, נוגע למקרה בו מישהו, מרצון, לגרום למגיפה. השערה כי אנו מקווים להישאר, אך ראויה גם לאזכור, גם בגלל שהובאה לידיעתו של מישהו עם כוונה זדונית. הכלל שהתייחס אליו קובע כי

"מי שגורם אמגפה דרך דיפוזיה של חיידקים פתוגניים נענש עםמאסר העולם".

זו העבירה החמורה ביותר, שלגביה קיימת חובה להפסיק במעשה ויישום אמצעי זהירות אישיים, עם מתןמאסר העולם איזה עונש בלבד.

כמה הצעות "מצילות חיים"

מטבע הדברים, ההשערות בהןהתחייבות להסגר או אם אתם נגועים, אשר בגינם יש חובה להישאר בבית, לכל המקרים האחרים העצה היא, קודם כל, של אל תעזוב את הבית: במקרה שיש לעשות זאת, "נפל" באחת מהסיבות המפורטות לעיל, הביא איתו את כל התיעוד האפשרי המעיד על הסיבה המצדיקה.

אם היית מפסיק (אפילו ברגל), בזמן שאתה הולך לעבודה, כדאי יהיה לקבל איתך עותק של חוזה העבודה, או כל מסמך אחר שיכול להדגים את אמיתות ההצהרה.
אם אתה מתכוון לבצע פעילויות ספורט תחת כיפת השמיים (דבר שאינו אסור), הביא עמך עותק של הצו מיום 8 במרץ 2020, כאשר האפשרות הזו ניתנת במפורש, ובלבד שיינקטו אמצעי זהירות מסוימים (אם לבד, Nulla quaestio ; אם בחברה, למשל, שמור מרחק אחד מטר אחד מהשני לפחות). זאת מכיוון שלא בטוח שמי שמבצע את הבדיקה יקרא בתורו, שורה אחר שורה, את ההפקה המהותית של חקיקה בנושא, שהתקיימה בפרק זמן כה קצר.
עם ראיית הנולד, כמובן, להיות ולהיות אמינים: בטענה שהוא צריך ללכת לטפס על הר שנמצא עשרות קילומטרים מהבית שלך, זה בוודאי לא הגיוני ובוודאי שלא יהיה הולם.
ככה אם היית צריך ללכת לבית המרקחת או להביא קיום לקרוב משפחה חולה.
בתקופה זו יש צורך לאזן בין אינטרסים, להתחמש בכל-כך הרבה שכל ישר.
לכן, אסור להשתמש בתקלות משנה או בטריקים מכל סוג שהוא, שנועדו לעקוף את הכללים שאולי בכל זאת נחקקו, אולי באיחור, וכנראה להשתלב עוד יותר, כדי לנסות לצאת ממצב חירום גדול באמת.

הערה אחרונה אחת: כדי להימנע מאי הבנות, לאור הבלבול גם בנקודה זו, טוב להביא איתך עותק אחד או יותר של הטופס ההצהרתי העצמי, למקרה, למשל, היית צריך להגיש אותו מספר פעמים, במהלך באותו יום (תאר לעצמך את הדוגמא של מי שיוצא לעבודה בבוקר, ונעצר לבדיקה. כשחוזר הביתה בערב, סובל שוב אותו גורל.

לזכור שמה שחשוב זה מה שנאמר בו.

ישויות פיקוח

בדיוק באשר לאנשי האחראי על השליטה, צווי ראש הממשלה מיום 8 במרץ 2020 מזהה אותם בתחומי הכוח הטריטוריאלים, להם הוא מטיל את המשימה הספציפית להבטיח עמידה במגבלות והכללים המצויים בה, העשויים לעשות שימוש בכוחות משטרה, כבאים ו כוחות מזוינים (בעוד שמבחינת המעקב אחר מגמת הבידוד בבית, כמו גם מיפוי הנגיף והתפשטותו, הגזירה מזהה את עובדי הבריאות). ובכן, גם כאן סביר להניח כי בהתחשב בקושי בו, אפילו במצב רגיל, נושאים אלה נקראים לפעול, השליטה בקושי יכולה להיות רחבה או לפחות יעילות מספקת. במיוחד אז, כשבנוסף יש מרד נרחב של בתי כלא איטלקיים רבים, מה שבוודאי יעביר אנרגיה רבה לכוחות המדינה הלחוצים האלה כבר.

בקיצור, אתה משלם את המחיר, בכל הרמות, של מדיניות שכבר מזמן התעללה במדינה היפה בעולם: יכול רק לגעת, שוב, בעם האיטלקי, אשר בקשיים תמיד שילב מחדש, מראה או מגלה כישרונות גדולים, להתנגד ולהחיות את גורל האומה שלהם..