הזרועות הפתוחות מגנות את צוללת הצי האיטלקי "ונוטי", אבל...

(של מרקו ולריו ורני)
28/12/22

בימים האחרונים הופיעו ידיעות בכמה גופי עיתונות שלפיהן הארגון הלא ממשלתי הספרדי "זרועות פתוחות" דיווח לכאורה, הן לפרקליטות בבית המשפט הרגיל ברומא, והן על כך בבית המשפט הצבאי, צוללת של הצי האיטלקי פייטרו ונוטי, "שבאוגוסט 2019 יירטה ודיווחה על פעילותה בים התיכון". 1

הסיפור

הנסיבות האחרונות הופיעו בתחילת החודש במשפט פאלרמו, שבו מואשם שר הפנים לשעבר דאז ושר התשתיות הנוכחי, מתאו סאלוויני, בחטיפה ובסירוב למעשי תפקידים בשל חסימת 147 מהגרים בשטחים. הספינה של העמותה הנ"ל באוגוסט לפני שלוש שנים, כאשר הוא עמד, למעשה, בראש משרד הפנים.

ובכן, בהקשר זה, במהלך הדיון ב-2 בדצמבר האחרון, הוא נכלל בתיק השימוע "חומר השמע, הצילום והווידאו המתייחס לפעולות שביצעה ספינת הזרוע הפתוחה, באוגוסט 2019, בדיוק, במהלך חילוץ סירה עמוסה במהגרים, תוצאה של פעולות חקירה משלימות של פרקליטות פלרמו. ...) הצילומים, שנלקחו מצוללת ב-1 באוגוסט 2019, ותיקי השיחות בהם היו מעורבים צוות הזרוע הפתוחה הועמדו לרשות הצדדים על ידי החוקרים והיו חלק מתיק התובע. (...) השופטים הורו גם על תמלול קבצי השמע שנרכשו. בתיק השימוע נרכשה גם ייעוץ שהוזמנה על ידי הפרקליטות לגבי מצב כלי השיט שחולץ ב-1 באוגוסט 2019 על ידי ספינת הזרוע הפתוחה. הייעוץ בוצע על הווידאו וחומר הצילום שצולמו לפני החילוץ ויעיד על התנאים הקשים של הסירה העמוסה בפליטים".2.

מטבע הדברים, הפעילות שביצעה יחידת הצי האיטלקי דווחה בדו"ח מיוחד, הנוגע להאירוע התרחש ב-01 באוגוסט 2019 - התאוששות של ספינה טרופה (כ-50) באזור SAR לוב על סיפון n. סירת עץ אחת בערך שבעים ושמונה מיילים מהחוף הלובי והתאוששה, למעשה, מהספינה המכונה "OPEN ARMS", של הארגון הלא ממשלתי פרואקטיב. דוח פעילות שירות, והועבר, עם זאת, לתובעים ציבוריים שונים, כולל זה שבבית הדין הצבאי ברומא.

תלונת הארגון הלאומי הספרדי

ובכן, לדברי עורכי הדין של ה-NGO הספרדי המדובר, שכבר הודיעו על התלונה האפשרית יום לאחר הדיון שהוזכר לעיל, הצוללת המדוברת "הוא הגביל את עצמו לתעד את פעולות החילוץ באמצעות סרטונים ותמונות, מבלי להגיש עזרה ומבלי להודיע ​​לרשויות המוסמכות על הימצאות סירה בקשיים".

גם "מהדו"ח הטכני שהזמינה התביעה התברר כי סירת העץ שחולצה על ידי הזרוע הפתוחה וחולצה על ידי הצוללת הייתה בתנאים מעורפלים וצפיפות ולכן מהווה סכנה לחייהם של האנשים על הסיפון. כפי שנקבעו אמנות בינלאומיות , חוק הים, הנוסח הלאומי של הס"ר ומדריך יאמסאר, כל כלי שיט, אפילו צבאי, שנתקל בכלי שיט אחר שיכול להיחשב במצב מצוקה, מחויב לסייע".

בהיעדר תיעוד מלא לגבי העובדות הנדונות, ברור שלא ניתן להביע דעה בעניין: מה, עם זאת, ניתן להדגיש, תוך התייחסות רק להחמצת ההשערה של סיוע של יחידת הצי האיטלקי, וחוזר חלילה - בהעדר מרכיבים אחרים - הוא שדווקא בדו"ח הנ"ל מדווח כי "לגבי ההיבטים המבניים של הסירה ששימשה את המהגרים, נא לעיין בהתכתבות הצילום המצורפת. עם זאת, גם לאור הניסיון שנצבר בשטח, הימצאותם, כפי שהודגש, של 2 מנועים חיצוניים, מאשרת את הקיבולת שלה משמעותית. הנעה, מתאימה גם להתמודדות עם מצב חירום ו/או פגיעה בהנעה עצמה. היבטים, האחרונים שאין ראיות לגביהם במקרה דנן".

מהאמור לעיל, ייגזר שלפחות לתפיסת צוות הצוללת האיטלקית, הסירה המדוברת לא הייתה בסכנה כלשהי, גם בהתחשב בתנאי הים (רגוע, כפי שניתן להסיק מהסרטון והצילום חומר אשר, הנזכר בדו"ח לעיל, נחשף, לפחות חלקית, גם בחלק מאיברי העיתונות) ומעצם העובדה שבכל מקרה, האנשים שעלו אליו עדיין קיבלו עזרה מספינת הזרוע הפתוחה.

מטבע הדברים, אנו ממתינים לתוצאות השיפוטיות, אך, כאמור לעיל, סבורים כי היה צורך להוסיף ולהיזכר בזיכרון, לצורך ניתוח הפרשה, אשר גם בהינתן עדינותה, מסתכן בהכפשת עבודתו של Venuti ולפיכך, של הצי האיטלקי: בראשון, קל לומר שאם הסירה של המהגרים המדוברת באמת הייתה בסכנה או, בכל מקרה, הייתה נתפסת במצב כזה, לא היה ספק שאותו (צוללת) ) היה עושה מייד את המקסימום כדי להעניק עזרה משלו; מצד שני, בהחלט לא ניתן להאשים אותה בכך שלא בילה את עצמה, לאורך השנים, בחילוץ עיוותי של מהגרים בים.

בניכוי שיקולים אחרים בעלי אופי פוליטי, שעם זאת חורגים ממטרת מאמר זה.

2https://tg24.sky.it/palermo/2022/12/02/processo-open-arms-matteo-salvini

תמונות: הצי / הרפובליקה הרביעית (Mediaset)