אני מריו בוררות בינלאומית

29/07/15

לאחר יותר משנתיים של שתיקה ויוזמות פוליטיות ודיפלומטיות המאופיינות בכבוד מתמיד להודו הלא קשובה ויהירה בהתמודדות עם פרשת שני הנחתים, פתאום אנו חוזרים לעבר עם תחילת ההליך של בוררות בינלאומית מוכנה החל מה -11 במרץ 2013, כפי שהוכרז ב -18 באותו חודש בהודעה לעיתונות מהממשלה.

פעולה מהותית לפתיחת הסדן המורכב, שהוכנה באמצעות פעולה דיפלומטית זהירה של השר טרזי דאז, אשר, עם זאת, לא קיבלה דרך החלטת ראש הממשלה של הרגע.

כעת אנו חוזרים לעבר אך תוך עיכוב ניכר ולאחר שנתנו להודו מרחב תמרון רב במישור המשפטי. ראשית, הפיצוי למשפחות שני הדייגים ההודים המסכנים הוענק בסיקור תקשורתי נרחב על ידי שר ההגנה דאז די פאולה ואחריו נוכחות כמעט מתמדת של נציג ממשלת איטליה, דר. דה מיסטורה והשגריר מנצ'יני בבתי המשפט ההודיים בדיונים הרבים. הודעות בהחלט פורשו על ידי המקביל ההודי כהודאה באחריות איטלקית והכרה בפעולה המשפטית של דלהי. מעשים פורמליים ואחריהם גם יוזמות אובייקטיביות חשובות שנמשכו לאורך החודשים ללא כל תוצאה, כמו "הדיפלומטיה הסודית" של בוניניאן שנותרה כזו, ובחודשים האחרונים לא הובהרה טוב יותר פעילויות המודיעין, שנכשלו כישלון חרוץ. .

הזמן עבר ללא הפסקה לטובת הודו בכך שהציע לדלהי את ההזדמנות להחזיר לעצמה זכויות לא קיימות. אחרון חביב, הצהרתו האחרונה של היועץ המשפטי לממשלה ההודי פ.ס נרשימה שצפה כי בדיון הבא ב -10 באוגוסט בפני בית המשפט בהמבורג (איטלוס) - אנו מערערים על בית המשפט של איטלוס את סמכותו (בעלות להחליט, ed) כי רק להודו הסמכות להעמיד לדין פשעים במדינה? וגם הודו תאשים את איטליה בכך שלא השלימה את כל ההליכים המשפטיים שנקבעו בחוק ההודי לפני שפנתה לסמכות השיפוט של איטלוס.

בהחלט הצהרות מזויפות וחלק מאסטרטגיה משפטית, אך נגרמות גם על ידי ההיסוס האיטלקי בנקיטת עמדות נחרצות, לא פחות מאלה שלאחר למעלה מעשרה ימים ממיסוד הבקשה למעצר לפני המשפט זה לא נראה, ככל הידוע, כי ממשלת איטליה עדיין מינתה שופט משלה שיצטרך לשבת בבית המשפט השופט.

העיתונות האיטלקית, לעומת זאת, לאחר התעסקות שנמשכה יותר מחצי שנה, הקדישה מקום רב להחלטה להפעיל בוררות, והדגישה את יעילותו של המעשה המשפטי כיוזמה היחידה לפיתרון הבעיה. סוכנויות מדווחות על הצהרות מוסדיות המלוות בהתערבות של מובילי דעה ומומחים אקדמיים במשפט הבינלאומי המביעים את העמדות המגוונות ביותר לטובת בוררות, שעד כה הוצעו על ידי מעטים כמעשה מהותי. אם להזכיר כמה, אמב. טרזי הפרופסור פרופסור דל וקיו בלואיס ומומחה למשפט הים ובצניעות רבה לסופר.

הדעות רבות ואף מובנות מאליהן. מישהו מביע את החשש שאיטליה לא תוכר בדרישות למתן אמצעי זהירות בהיעדר "סיכון קרוב לפגיעה בנזק בלתי הפיך", ושוכח שהנזק הבלתי הפיך ?? C ?? כבר היה עם המחלה שפקדה את לטוררה אולי בגלל העיכוב לנקוט בבוררות ושניתן היה לחזור על עצמה בג'ירון, ועכשיו בהחלט מודגש מהריחוק מהמשפחה.

דעות דעתנים אשר דרך דפי העיתונים האיטלקיים הגדולים מתווכחים על האפשרויות השונות והאפשריות שבית המשפט של המבורג יכול להשתמש בהן, ואף דנים בפרטים שאין זה מסוכן להגדיר אותם כ"בטוחים ?? אחת מהכל, האפשרות שאיטלוס יקבל את בקשת הזהירות האיטלקית בכך שהוא בחר להעביר את ג'ירונה ואת לטוררה למדינה שלישית, ולא לאיטליה. החלטה אינה אפשרית אך עולה בקנה אחד עם הוראות החקיקה המשפטית הספציפית שמספרת כיצד הופקד מעצר לפני משפט בידי מדינה שלישית של האו"ם. במקרה זה בהחלט לא איטליה וגם הודו אינן צדדים שלישיים בפרשה. לכך מתווספים הבהרות אחרות שאינן מקובלות לחלוטין כשאנחנו קוראים? כבר מזמן דיברו על בוררות. אם זה התחיל רק עכשיו, האם זה יכול להיות בגלל שנסיבות יכולות להתרחש כדי שיהיה חוקי ופוליטי בעת ובעונה אחת להניב פרי?

דעות של כל הכבוד, אך מכוונות בבירור כדי להצדיק את העיכובים המצטברים כאילו אין מנוס מכדי ליצור מסגרת משפטית ופוליטית חיובית לאיטליה, אך עם זאת, לא נראית כזו בהתחשב בהצהרות ההודיות. במקום זאת, אנו שוכחים להבהיר כי אילו היינו נוקטים בבוררות שהוכן על ידי השר אז טרזי, 11 במרץ 2013, להודו היו יכולות להיות סיבות מתנגדות יותר? .

קריאה מחודשת של הקומוניקט הממשלתי מיום 18 במרץ 2013 שפורסמה באתר פרנסינה, יכולה לעזור להבין מדוע זה היה הרגע הנוח ביותר להפעלת צדק בינלאומי. לאחר קריאת הטקסט, בקשתנו לרשויות בהודו להתחיל בהתייעצויות על פי סעיף. 100 ואמנות. 283 לאמנת חוק הים (UNCLOS) טרם קיבלו משוב. דרך זו צוינה באותו משפט של בית המשפט העליון בהודו מיום 18 בינואר ... הכחשה הודית רשמנו גם ... בהמשך הצעתנו להתייעצויות בין מומחים משפטיים. עמדה זו של הודו שינתה את התרחיש ואת ההנחות שעל בסיסן הוצא התצהיר (ההתחייבות ששני הנחתים יחזרו להודו, עורך). בתנאים המשתנים, חזרתם של Fusiliers להודו הייתה מנוגדת לכללים החוקתיים שלנו ????. מסיבות אלה, ממשלת איטליה הגיעה להחלטה, ... למסד את פתיחת הסכסוך הבינלאומי ב- 11 במרץ ??.

עם זאת, אנו מסתכלים בביטחון לעתיד בתקווה שהאסטרטגיה שהציב הברון האנגלי שהופקד על גורלם של שני חיילינו תוכיח כי איטליה מוגנת היטב.

פרננדו טרמיני