ON AIR Defense "מודיעין ושירותים חשאיים: מה הם, בשביל מה הם נועדו ולמי הם מגייסים"

(של אנדריאה Cucco)
19/10/21

עולם האינטליגנציה משתנה כל הזמן ובוודאי שזה לא הסרטים שמסבירים נכון את תפקודו ואת ההיגיון שלו.

"להיכנס" לתחום ידע ש זה לא צריך להיות שמור לכמה ma popolare, אנו פוגשים את פרופ. אנטוניו טטי, פרופסור לממשל IT וביג דאטה, מודיעין סייבר, ניהול ICT ואבטחת ICT.

עם מחברם של טקסטים רבים על שירותים חשאיים, אבטחת סייבר ומודיעין ננסה להבין עולם שלדעתנו צריך "לגלות" באופן פעיל.

ננסה להבין:

מה היה ריגול ומה זה היום?

איך מתבצע הגיוס?

מהן ההשלכות הכלכליות של הערכת חסר של סיכונים לחברות אך גם לאזרחים מן השורה?

מה התדמית והארגון של המודיעין באיטליה ומחוצה לה?

נשמח לענות על שאלותיך!