יום רביעי 15 בשעה 21.00 "פונקציות RSTA (סיור, מעקב, רכישת יעדים) ושימוש במערכות מסחריות וטכנולוגיות"

13 / 03 / 23

כידוע, לתרחישים המבצעיים נזילות גבוהה מאוד. הם מאופיינים בנוכחותם של "איי הפעלה" (עיור ואנתרופיזציה של מרחבים).

באוקראינה, מאז תחילת הפלישה הרוסית, העדויות העיקריות שסופקו על ידי מקורות פתוחים משכו את תשומת הלב לשימוש (של אוקראינה ורוסית כאחד) במערכות מסחריות וטכנולוגיות בפעילויות גילוי/מעקב.

בהשוואה בין נקודות תורפה וחוזקות בנוגע לשימוש בטכנולוגיות מסחריות, יתברר כי - גם אם מכשירים אלו "מכוילים" לאינטראקציה שלא בסביבה עוינת - השימוש הרחב בהם תורם להגדלת "התחום הקוגניטיבי".

יום רביעי 15 במרץ בשעה 21.00, הודות ל מרכז לימודי צבא, נעמיק נקודה בסיסית להתמודדות עם שדות הקרב המודרניים ונמלא במהירות פערי הגנה לאומיים פוטנציאליים.

נתראה שם!

צילום: טוויטר