ראיון עם מנהל CeMiSS, gen. ניקולה גלאו

28 / 02 / 14

בתחום הצבאי יש מרכז מצוינות, המרכז הצבאי למחקרים אסטרטגיים, שמבצע מחקרים ומחקרים המבוססים אך ורק על "מקורות פתוחים", אלה של גישה ציבורית: עיתונים, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, דוחות, שיעורים, פרסומים ועוד.

לאחרונה ניתן להרחיב מאוד את האפשרות של חוקרי האוניברסיטה, הבוגרים והסטודנטים המצליחים לשתף פעולה ולפרסם.

ראייה טובה!

הגנת rheinmetal