"SCRAMBLE": ראיון עם מנהל האגף הרביעי, עמ ' אנריקו פדרזולי

22 / 05 / 15

הגנה אווירית היא אולי המשימה הראשונה של חיל האוויר. בחמשת החודשים האחרונים היו מעל 30 התערבויות במדינות הבלטיות בהן טייפונינו המריאו, כמעט תמיד פנים אל פנים עם מטוסים רוסיים.

אבל מהו ה"שטבול "שאנחנו שומעים עליו ואיך זה עובד?

שאלנו את מפקד ה- 4 ° Stormo של גרוסיטו, אחד משלושת הבסיסים שמבצעים את המשימה הזו. ולא רק לטובת איטליה ...

אנדריאה Cucco

(Difesa Online מבקשת להודות לחיל האוויר האיטלקי על ההזדמנות להעמיק שהוענקה לקוראיו והזמינות הלבבית שהביע צוות צוות ה- 4 ° Stormo)

חזון טוב ו (למי שאוהב את זה) בתחתית יש לנו הרקע / שומר המסך הראשון המוקדש ל DO!