COCER AM: לבסוף האיחוד עבור הצבא יהיה החוק!

11 / 07 / 18

אנו מביעים הערכה רבה למלים שהובעו בראיון שנערך לאחרונה לשר הביטחון אליסבתה טרנטה, בהתייחסו לזכויות איגודים מקצועיים לצבא.

שביעות רצון גדולה גם עבור הצעת החוק שהוצג בפני בית הנבחרים על ידי קבוצת הכוכבים 5 התנועה כדי לאפשר לצבא את הזכות להצטרף כאיגוד.

נקודת מפנה היסטורית, המניחה לבסוף את היסודות להכנסת דמוקרטיה מסיבית בתוך הכוחות המזוינים האיטלקיים, חסרה כיום מכשיר הולם ודמוקרטי לייצג את זכויותיהם ואת דרישותיהם של אנשי הכוח.

אנו מקווים לאישור מהיר של החוק ואת יישום מלא של זכויות האיגודים המקצועיים עבור הצבא לשים קץ מערכת ייצוג מיושן זה בקנה אחד עם מה שאושר על ידי פסק הדין 120 / 2018 של בית המשפט החוקתי.

צירים של Cocer Aeronatica Antonsergio Belfiori ואלפיו מסינה