COCER AM: לבסוף האיחוד עבור הצבא יהיה החוק!

11/07/18

אנו מביעים הערכה רבה לדברים שהובעו בראיון שנערך לאחרונה על ידי שרת הביטחון אליזבטה טרנטה בהתייחסות לזכויות האיגוד המקצועי לחיילים.

סיפוק רב גם על הצעת החוק שהוצגה בפני לשכת הנבחרים על ידי קבוצת תנועת 5 כוכבים לאפשר לחיילים את הזכות להקים איגודים מקצועיים.

נקודת מפנה היסטורית אשר מניחה סוף סוף את היסודות להחדרה מסיבית של דמוקרטיה בתוך הכוחות המזוינים האיטלקיים אשר כיום חסרים מכשיר הולם ודמוקרטי לייצג את זכויותיהם ואת בקשות הצוות.

אנו מקווים לאישור מהיר של החוק וליישום מלא של זכויות האיגודים המקצועיים לצבא, כך שניתן יהיה לשים קץ למערכת הייצוג המיושנת הזו בהתאם למה שנקבע בפסיקה 120/2018 של בית המשפט לחוקה.

הנציגים של Cocer Aeronatica Antonsergio Belfiori ואלפיו מסינה