"DDL Madia, הממשלה תבהיר"

10/07/15

התיקון האחרון של קרבון להצעת החוק של מדיה בנושא ארגון מחדש של הרשות הפלסטינית, יחד עם הספר הלבן של ההגנה, הם פוטנציאל הרסני לתפיסת שיווי המשקל הקיים מאז 1992 בתחום הביטחון והביטחון.

I Co.Ce.R. של הצבא, חיל הים וחיל האוויר שואלים בקול אחד ובנחישות מרבית שעקרון השיוויון, שהוכנס כדי להגן על כל אנשי מגזר הביטחון והביטחון בחוק 216 משנת 1992, לא אמור להיות בשום דרך בדרך זו מתערערת מכיוון שהדבר יעניש את כל הגברים והנשים במדים במגזר אסטרטגי שיש לשמור על הלכידות עוד יותר. לפיכך נראה בלתי מובן שהממשלה חולקת הפרדה בין הגזרה תוך הכנה, במקביל ובזהירות יוצאת דופן, לרפורמה נוספת של הכוחות המזוינים (הרביעית מאז 2011). האם אנו עומדים בפני אסטרטגיה שאינה ניתנת לפענוח או שאיננו מסוגלים להבין את ההשלכות? לשם כך חברת Co.Ce.R. של הכוחות המזוינים מבקשים פגישה דחופה עם שר הביטחון ושימוע פרלמנטרי בכדי להיות מסוגלים לספק את תרומתם בעניין זה.

חתום: Co.Ce.R. ARMY, Co.Ce.R. MARINA ו- Co.Ce.R. תוֹרַת הַתְעוּפָה