EXPO 2015: צבא תחת אוהלים מוצף ו הרוס

15/05/15

שמתי לב לתמונות הממחישות את המצב הלוגיסטי בו הצבא התחייב לבטיחות אקספו 2015 מוצאים את עצמם למרות עצמם.בגלל תנאי מזג האוויר הקשים במילאנו, המחנה עם האוהלים שבהם חי הצבא הוצף, עם עשרות סנטימטרים של מים וכמה אוהלים קרועים ברוח.

ברור לגמרי שהמחנה הזה נהפך לבוץ של בוץ שבו גברים ונשים לא יכולים לישון.

במשך ימים בלי לגנות הוקעתי את המצב הקשה הזה. אני פונה לכולם, כדי לשמור על בריאותם של החיילים המעורבים במצב זה.

Domenico Bilello (נציג כוח COCER)