EXPO: צבאי מתארח אוהלים, חששות להתראות מזג האוויר

20/05/15

אני מביעה דאגה רבה לגבי תנאי מזג האוויר השליליים של שעות אלה באזורים שבהם מתארח הצבא עבור אקספו, חלקם כבר ידועים לפני כמה ימים על הבעיות הלוגיסטיות הידועות שראו את האוהלים המארחים את הצבא המוצף וקרוע עם תמונות שיש להן הציף את העיתונות.

אני מקווה מאוד שהבריאות וההשלכות על שלומם של אנשי צבא יהיו מוגנים כדי למנוע חזרה על אי הנוחות הידועה או הגרועה.

Domenico Bilello (נציג כוח COCER)