רפורמה בייצוג: קיפאון בנושא זכויות הצבא

01/03/17

ב- 28 בפברואר 2017 הוצגה בפני נציבות ההגנה של לשכת הנבחרים הצעת הטקסט הבסיסי בנושא "הוראות על ייצוג צבאי".

מקריאה מהירה ראשונה ומהירה של הטקסט הוא אינו נראה חדשני לחלוטין, אך עם מילוי מחדש של איות הוא מציע את אותם הכללים כמו שקבע החוק העתיק כיום. 382/78 ותיקונים שלאחר מכן.

לא נעשה דבר בנושא זכויות הצבא.

נציגי צוקר אינטרפרזה אלפיו מסינה ואנטונסרגיו בלפיורי הכריזו על כך