הפרקליטות של בית הדין האזורי יכולה לעצור את מי שמפריע לה: תיק יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר.

(של מרקו ולריו ורני)
01/06/24

עוד כישלון לישראל: לאחר ההתפתחויות האחרונות בתחום המשפט הבינלאומי (בקשת צו מעצר מאת התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי לא רק נגד חלק ממנהיגי חמאס, אלא גם נגד ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון, מצד אחד. יד, וצו הפסקת האש על רפיח, שהוציא בית הדין הבינלאומי, שוב נגד ישראל, מצד שני), דיווח העיתון הבריטי "הגרדיאן" על הידיעה לפיה יוסי כהן (בתמונה מימין). ראש המוסד לשעבר, סוכנות הביון הישראלית הידועה, הוא איים לכאורה על התובע הראשי לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי, פאטו בנסודה, במהלך המנדט שלה, בסדרת פגישות חשאיות שבהן ניסתה לכאורה לדחוף את הנ"ל לנטוש חקירה של פשעי מלחמה (שיהיה ברור, אותו אחד שירש יורשו חאן, הביא בימים האחרונים דווקא לבקשת הזהירות שהוזכרה לעיל).

כעת, אם הידיעה הזו הייתה מאושרת, מעבר לשיקולים הברורים מסוגים שונים על התנהלותו של האדם המדובר, ומטבע הדברים, של מי שציווה עליו במובן זה, מה שיכול לקרות הוא שחאן עצמו מחליט להפעיל את ההליך הנזכר באמנות. סעיף 70 לתקנון בית הדין הפלילי הבינלאומי.

מאמר זה, שכותרתו "פשעים נגד ניהול המשפט", קובע זאת:

1. בית המשפט יפעיל את סמכות השיפוט שלו לגבי הפשעים הבאים שבוצעו נגד ניהול המשפט, כאשר הם בוצעו בכוונה:

א) לשאת עדות שקר, על אף החובה לומר את האמת הנלקחת ביישום האמנות. 69.1;

ב) להציג ראיות שהצד יודע שהן שקריות או מסולפות;

ג) עדים נולדים; לחסום או לחסום נוכחות חופשית או עדות של עד; להפעיל אמצעי תגמול נגד עד על עדותו; להרוס או לשנות או לחדור

ד) להפריע, להפחיד או לשחד פקיד בית המשפט במטרה לאלץ או לשכנעו שלא למלא או לקיים את התחייבויותיו שלא כראוי;

ה) לנקום בפקיד בית המשפט על תפקידים שמילא אותו או פקיד אחר;

ו) לבקש או לקבל פיצוי בלתי חוקי כפקיד או סוכן של בית המשפט בקשר עם חובותיך הרשמיות.

2. העקרונות והנהלים המסדירים את הפעלת סמכות השיפוט של בית המשפט בנוגע להפרות הנזכרות במאמר זה יהיו אלה שנקבעו בסדרי הדין והראיות. התנאים למתן שיתוף פעולה בין-לאומי לבית המשפט ביחס להליכים הנזכרים בסעיף זה הם אלה שניתנו בחקיקה של המדינה הנידונה.

3. אם הורשע, רשאי בית המשפט להטיל עונש מאסר שלא יעלה על חמש שנים או קנס, כקבוע בסדרי הדין והראיות, או שניהם.

4. (א) מדינות שהן צדדים מרחיבות את הוראות הדין הפלילי שלהן המענישות עבירות נגד שלמות הליכי החקירה והמשפט שלהן לעבירות נגד עשיית צדק האמורות בסעיף זה שבוצעו בשטחן או על ידי אזרחיהן;

(ב) לפי בקשת בית המשפט, בכל עת שימצא לנכון, תגיש המדינה שהיא צד את התיק לרשויות המוסמכות שלה להעמדה לדין פלילי. הרשויות הלאומיות המוסמכות יטפלו במקרים כאלה בשקידה ויקדישו מספיק משאבים כדי לאפשר את ביצועם ביעילות.

דווקא לאור האמור לעיל, נראה ברור, בעניינו של ראש המוסד לשעבר, ההתנהגות הבלתי חוקית המיוחסת לו באופן היפותטי, דהיינו, דווקא זו המובאת בסעיף 1, מכתב. ד, שדווח בעבר וכאמור עקבי, בלחסום, להפחיד או לשחד קצין בית המשפט במטרה לאלץ או לשכנעו שלא למלא או לקיים את התחייבויותיו שלא כהלכה..

מצד שני, העובדה שאם מישהו היה חורג מהמגבלה, מרחיק לכת עד כדי להפריע או להפריע לעבודת בית המשפט, הייתה יכולה להפעיל את האמור לעיל, התובע חאן כבר הודיע ​​על כך - ובצדק, בהתחשב בנתון העצום. לחץ שהתקבל - בערב בקשת מעצרו שהוגשה בימים האחרונים ואשר הוזכרה לעיל.

פרשת כהן-בנסודה היא, לפי האופן שבו היא נאמרה, וללא הכחשות כלשהן (ישראל, כמובן, כבר עשתה זאת, ומגבילה את עצמה, אולם, ככל הנראה, להצהרות פולחניות פשוטות), חמורה מאוד. ובמיוחד עכשיו שפורסם ברבים, זה ראוי להמשך חקירה ותשובות.

הקהילה הבינלאומית עדיין מחכה.

צילום: קובי גדעון / לע"מ ישראל