לוב: האם נוכל להפוך את ההשפעה האיטלקית החלשה כבר ל"מיוחדת"?

(של פיליפו דל מונטה)
22 / 03 / 23

ראש מטה הביטחון, אדמ. ג'וזפה קאבו דרגונה, ועמיתו מממשלת האחדות הלאומית הלובית (טריפולי), גנרל. מוחמד אלחדד, חתום ברומא א הסכם המטיל על איטליה את המשימה להכשיר את הכוחות המיוחדים הלובים.

אדמירל קאבו דרגונה הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין איטליה ללוב גם בעניינים צבאיים, גם לאור חוסר היציבות האזורית של הים התיכון המורחב.

זהו צעד קדימה אשר מרמז גם על שיפוץ של הנוכחות הצבאית האיטלקית במדינה האפריקנית. הנציגות האיטלקית בלוב - המרוכזת בתמיכה רפואית במיסרטה - יכולה לקחת על עצמה תפקיד "טכני" יותר ורלוונטי יותר להגנה על האינטרסים הלאומיים של רומא במושבה לשעבר; מעניין את זה הם אינם קשורים אך ורק לאנרגיה או קשורים לנושא ההגירה, אבל שהם גם - אם לא מעל הכל - פוליטיים-צבאיים.

עבור רומא יש חשיבות עקרונית לתמוך - כמו גם עבור אנקרה - בפרויקטים כמו זה המאפשר הקמת גדודי טריפולי-קירנאים (פרודרומל לאיחוד מחדש של צבא לוב) שיישלחו, ככל הנראה לפאזאן, משום כינונו המחודש של הכוחות המזוינים עומד בבסיס התייצבות של לוב ולכן פגיעה בהתערבות חיצונית של מעצמות אשר בנוכחותן, לשחוק את ההשפעה האיטלקית החלשה ממילא.