לבנון, בגבולות המלחמה. Cap.XNXX: ראיון בלעדי עם סייד עלי פדלאללה

(של אלסנדרה מולאס, ג'אמייפו דה לוקה)
02 / 05 / 16

ראיון בלעדי עם סייד עלי פדלאללה, מנהיג דתי חשוב בקהילה השיעית, אחראי עליו דיאלוג דתי, יש תפקיד מהותי בקידום התפתחות הסכמה. בעקבות אביו אילתולה הגדולה מוחמד חוסין פדלאללה, שנפטר בשנת 2010, ממשיך ביוזמה לבנות חברה המבוססת על ערכים וזכויות אנוש.

הוא תומך בצורך למתן את ההיבטים השליליים ולהגיע לטבלה בה ניתן לגשר על הפער בין הדתות והתנועות שבתוכם לביצוע פרויקטים משותפים, מועילים לבניית מודל של מדינה חיובית לעם. לבנייתו הוא מדגיש לעתים קרובות את חשיבות המדע והחינוך בהתמודדות עם חריגה אינטלקטואלית ודתית, במיוחד בכל הנוגע להעלאת רמת הקיצוניות הדתית.

חשוב להבין שלא ניתן להפריד בין דת לפוליטיקה ומנושאים חברתיים מכיוון שבתוך האסלאם אלה הם פנימיים וכלולים לחלוטין, מה שלעיתים מוביל לסכסוכים בתוך ההנהלה המוסדית עצמה, בהערות סייד פדללה זה העובדה שרק באמצעות דיאלוג, לאורך זמן, ניתן לפתור סוגיות חשובות להפצת מודעות ותרבות של סובלנות ודו קיום.