ALA, הלוגיסטיקה הרב-לאומית בקמפניה בשירות התעופה והחלל הולכת וגדלה

(של עריכת)
09 / 06 / 21

קבוצת ALA סגרה את שנת הכספים 2020 עם תוצאות חיוביות וצומחות. בשנת 2020 רשמה ALA שווי ייצור של 136,8 מיליון אירו לעומת 135,7 אירו בשנת 2019 (+ 0,8%) ועלייה משמעותית ברווחיות.

בפרט, הקבוצה נסגרה בשנת 2020 עם:

EBITDA של 13 מיליון יורו (+ 10,8% בהשוואה לשנת 2019)

EBIT של 10,5 מיליון יורו (+ 17,2% לעומת שנת 2019)

רווח לפני מס של 8,4 מיליון יורו (+ 18,1% בהשוואה לשנת 2019)

ביום 31 בדצמבר 2020, ההון העצמי המאוחד של ALA SpA היה מעל 33,2 מיליון אירו; רמת היוון הקבוצה השתפרה עוד יותר ועברה מכ- 50% מההון שהושקע בשנת 2019 ל- 55% בשנת 2020.

"בשנת 2020 לא רק שמעולם לא עצרנו, הצלחנו לצמוח למרות מגיפה ומשבר כלכלי עולמי, לעומת שנת 2019 שכבר נמצאת בהתרחבות חזקה מאוד. תוצאות אלו מאשרות כי אסטרטגיית הבינלאומי שלנו וגיוון המגזרים בתחום הרכבות, הנפט והגז והצי למשל, בשילוב עם הכישורים וההשקעות שבוצעו בחדשנות טכנולוגית כדי להבטיח ליותר מ -1.100 לקוחותינו שירותים ברחבי העולם באיכות הגבוהה ביותר, מאפשרים לנו להמשיך לחזק את המנהיגות באיטליה וגם בעולם. התוצאות שהשגנו בשנת 2020 עולות על הציפיות הטובות ביותר שלנו וצפי הצמיחה לשנים הבאות חיובי מאוד "., הגיב גנארו די קפואה, מנכ"ל קבוצת ALA.

הצמיחה של קבוצת ALA בשנת 2020 קשורה לתמהיל מאוזן מאוד של פעילויות החל מניהול רכש ותדלוק, מבקרת איכות ועד להפצת כל החומרים המכניים המדויקים ולמוצרים המתכלים הרבים הדרושים הן לייצור והן לתחזוקה. , למשל, של מטוסים או לוויינים, במגזרים ההיסטוריים של ALA של אווירונאוטיקה וחלל אזרחית וצבאית.

אסטרטגיית הבינלאומי והצמיחה החיצונית, שהושקה בשנת 2010, נמשכה גם היא, מה שמבטיח היום לקבוצה נוכחות תפעולית בשווקים אסטרטגיים כמו ארצות הברית, בריטניה, צרפת, ישראל ובשנת 2020 גם בגרמניה. נוסף לכך הגיוון המגזרי שהתאפשר על ידי המדרגיות הגבוהה של העסק, אשר בנוסף למנהיגות בתחום האווירונאוטיקה והאווירונאיקה, אפשרה לקבוצה להרחיב את פעילותה גם בתחום הנפט והגז, הימי והרכבת, אשר סיכוייה הם לעתיד הם משמעותיים ביותר.

בשנת 2020 איטליה מאושרת כשוק הראשון של ALA, בו הקבוצה משיגה מעל 66,7% מהמחזור, ואחריה בריטניה, שם בשנת 2020 רשמה ALA צמיחת מחזור של מעל 56% ומארצות הברית, צרפת, ישראל. וגרמניה. בינאום העסק וכתוצאה מכך פתיחת משרדים תפעוליים בשווקים אסטרטגיים חדשים הובילו לגידול במחזור בחו"ל. מטרה נוספת של קבוצת ALA בטווח הבינוני היא להאיץ את קצב הצמיחה של המחזור בחו"ל כדי להביא אותה לשווי המקביל לזה שנוצר באיטליה.