Eurodrone: חוזה נחתם בין Avio Aero לאירבוס

(של Avio Aero)
01 / 09 / 22

היום חתמו Avio Aero ואיירבוס Defence & Space על החוזה לאספקת 120 מנועים זרז 1300-ED1, בנוסף לתחזוקה והשירות היחסיים, שיציידו את היורודרון.

מערכת הפיילוט הראשונה מרחוק, שנולדה משיתוף הפעולה האירופי בין התעשיות במגזר, תצויד במנוע שתוכנן, פותח וייצור כולו באירופה על ידי Avio Aero, בחירה שתומכת באופן מלא בדרך לאוטונומיה אסטרטגית אירופית.

החתימה על החוזה באה בעקבות ההודעה על בחירת המנוע של ה ב-25 במרץ האחרון וממסד את שיתוף הפעולה בין מהנדס המנוע למסגר, מה שמאפשר לעקוב אחר לוח הזמנים שנקבע על ידי איירבוס, אשר ייצור אב הטיפוס הראשון של יורודרון לשנת 2024, המיועד להיכנס לשירות עד סוף העשור.

הגנת rheinmetal