Fincantieri: הרחבת מספנה ריבה טריגוסו, מזכר הבנות לדרכים חלופיות

(של Fincantieri)
20/03/23

גנואה. עידוד הקמת עבודות החוף והים הנחוצות להרחבת המספנה ומערכת כבישים חלופית בגדה השמאלית של נחל פטרוניו, המבטיחה גישה טובה יותר לא רק למספנה אלא גם לחברות אחרות באזור, עם תכנון הכביש החדש על ידי העירייה בתמיכת האזור. אלו היעדים של מזכר ההבנות שנחתם היום בין אזור ליגוריה, פינקנטיירי ועיריית ססטרי לבנטה כדי לעודד יצירת "פרויקט הרמוני לפיתוח מפעל הייצור, הנחשב בעל חשיבות לאומית, בהקשר של איכות הסביבה. הגנה, המהווה אפוא דוגמה טובה לשיתוף פעולה לפיתוח בר-קיימא של השטח". המסמך נחתם על ידי המושל ג'ובאני טוטי, המנהל המנהל של Fincantieri Pierroberto Folgiero וסגן יורש העצר של Sestri Levante Pietro Gianelli.

"היום אנחנו מקיימים מחויבות – מסביר הנשיא טוטי – שהתחייבנו להקל על סלילת מערכת הכבישים החדשה, כך שהעומס הרב המופנה לאתר הבנייה עובר מחוץ לכפר ריבה טריגוסו. התערבות שתשפר את איכות החיים של התושבים, תתגבר באופן סופי על הבעיות שחווים גם תיירים, במיוחד בעונת הקיץ. מסיבות אלה, האזור יתמוך בעיריית ססטרי לבנטה, שכבר הכינה את פרויקט ההיתכנות ותכין את התכנון הסופי והביצועי של מערכת הכבישים החדשה. זהו מרכיב מהותי לנוכח הרחבת המפעל אשר יבטיח שיפור מבחינת בטיחות התהליכים והגדלת הפריון והתעסוקה".

מרוצה מהמנכ"ל של Fincantieri, פיירוברטו פולג'ירו: "החתימה על פרוטוקול זה מסמנת צעד חשוב קדימה לא רק עבור מפעל ריבה טריגוסו שלנו, שבכך יוכל לאבטח את התשתית שלו ולשפר את אופק הייצור שלו, אלא גם עבור האזור המקומי, שבכך יוכל לשמר ולהמשיך ליהנות מהשפעת גלגל התנופה והתעסוקה של אתר הבנייה, גם ליישב אותו עם הגנת הסביבה ושיפור התנועה העירונית". "אני מודה למוסדות, לאזור ליגוריה ולעיריית ססטרי לבנטה - ממשיך פולגיירו - על שיתוף הפעולה ההדוק הזה שעזר לנו להתאים את בקשות השטח עם הצרכים וההזדמנויות העסקיות, ובכך להעדיף את ההשקה מחדש של תעשיית בניית הספינות הליגורית. ושיפור איכות החיים של הקהילה המארחת את המפעל".

עיריית ססטרי לבנטה מצהירה: "תהליך הגיבוש של חברה מקומית חשובה הוא תמיד חדשות טובות, שאנו מקווים שיניבו גידול בתעסוקה עבור האנשים שחיים כאן. עם החתימה על פרוטוקול חשוב זה, העירייה רואה את ההכרה בעבודה הגדולה שנעשתה בשנים האחרונות ואשר תוביל להשגת מטרה היסטורית, סלילת הכביש החדש לשחרור המרכז ההיסטורי של ריבה טריגוסו והלאוואנינה. מחוז מתנועה כבדה של אמצעים תעשייתיים. בשנים האחרונות פעלה עיריית ססטרי לבנטה במרץ לבניית התנאים עם בני השיח המעורבים - RFI וארינוקס - לביצוע הפרויקט ותמכה בפיתוח תכנון ההיתכנות של תוואי הכביש החדש, כלי הכרחי עבור תכנון וביצוע סופיים לאחר מכן, אשר, כפי שצוין בפרוטוקול, ממומן על ידי האזור. באמצעות פרוטוקול זה ביקשנו גם הפעלה של טבלה טכנית לניטור תופעות השחיקה המשפיעות על החוף שלנו, לחזק את הגנתו ותחילה ללמוד ולאחר מכן לעקוב בקפידה אחר השפעת ההתערבויות, כך שההגנה על חוף הים.

בפרט, באמצעות פרוטוקול אזור ליגוריה, היא מתחייבת לממן, על פי נהלי קרן התכנון המסתובבת, את עיבוד הפרויקט הסופי והביצועי של רשת הדרכים החדשה, על פי שיטות וזמנים שיהיו נושאים ספציפיים. הסכמים עם העירייה; לחפש באופן פנימי וגם ברמה ממשלתית ואירופית את המשאבים הכספיים הדרושים לבניית מערכת הכבישים החלופית החדשה; לקחת חלק פעיל יחד עם העירייה להגדרת הסכם תוך חצי שנה מיום החתימה על זמינות השטחים הדרושים להקמת רשת הכבישים הנדונה עם רפי וארינוקס; לשתף פעולה עם עיריית ססטרי לבנטה בכל הנוגע לקידום התערבויות פיתוח נוספות של מפעל הייצור בעל החשיבות הלאומית, בשילוב עבודות תשתית לטובת הקהילה והגדרת היבטי הבנייה ומציאת צורות מימון, לרבות. אזורים. Fincantieri מתחייבת להגדיר את העבודות הצפויות בשלבים 1 ו-2 של הפרויקט; לבצע 'תוכנית ניטור' של הדינמיקה החופית, כלומר של החוף בין פתחו של פלג פטרוניו לחוף רנה, בשלבים הקודמים, בהקשר ובעקבות יישום ההתערבות; לשמור על עומסי עבודה נאותים באתר הבנייה, במגמה לגידול פוטנציאלי בתעסוקה והשפעות חיוביות על הכלכלה המקומית; לתת את התמיכה הנדרשת בשלב התכנון של מערכת הדרכים החלופיות על ידי העירייה. ההנהלה העירונית של ססטרי לבנטה מתחייבת לוודא עמידה בהנחיות שהצביעו פה אחד על ידי מועצת העירייה; לספק לאזור ולפינקנטיירי את בדיקת ההיתכנות שכבר בוצעה עבור רשת הדרכים החלופית; לקדם התערבויות פיתוח נוספות באתר הבנייה בשילוב עבודות תשתית לטובת הקהילה, להגדיר את היבטי הבנייה ולמצוא צורות מימון.