Fincantieri ו- Almaviva יחד למען ניידות בת קיימא ובטוחה

(של Fincantieri)
26 / 04 / 21

Fincantieri, באמצעות חברת הבת Fincantieri NexTech, ו- Almaviva, מנהיגת הקבוצה האיטלקית בתחום החדשנות הדיגיטלית, חתמו על הסכם שיתוף פעולה לתמיכה ולהאיץ בתהליך הדיגיטליזציה של תחום התחבורה והלוגיסטיקה. המטרה היא לטפח מערכת ניידות קרובה יותר לצרכים החדשים לתנועה של אנשים וסחורות, תוך תשומת לב מיוחדת להשפעה הסביבתית ובטיחותה.

השותפות נועדה לפתח פתרונות המבוססים על הפרדיגמות והמגמות החדשות של ניידות מודרנית, כגון רכב מחובר (מכונית המצוידת בחיישנים המאפשרים לה לתפוס את המציאות הסובבת ולהתקשר עימה) ואת דרך חכמה (המאפשר תקשורת וקישור הדדי בין כלי רכב), שמטרתו להגביר את בטיחותם של הנוסעים והנוסעים. כמו כן יפותחו יישומים לתהליכי בטיחות תחבורתית ותחזוקת חיזוי, בתמיכת אלגוריתמי בינה מלאכותית ו- תאום דיגיטלי, המשחזר את כל מאפייני התשתית בפורמט דיגיטלי תלת מימדי ולמעשה "ניווט".

פתרונות אלה יופנו לכל השחקנים במגזר, החל ממנהלים וכלה במפעילים המציעים שירותים, וכלה ברשויות וגופים ציבוריים המופקדים על תכנון ובקרה.

ההסכם בין שתי החברות קובע גם תוכנית פיתוח בשווקים בינלאומיים, להעצמת ה תוצרת איטליה וכדי להבטיח שניתן יהיה לבסס זאת גם במגזר תחרותי ביותר, הנשלט כיום על ידי שחקן אמריקאי וסיני.

אלברטו טריפי, נשיא קבוצת אלמביווה, הוא הכריז: "חלק משמעותי ממשאבי ה- PNRR יוקצה לתחום התחבורה והלוגיסטיקה. זוהי הזדמנות ייחודית להתפתחות ארצנו בתחומים אסטרטגיים כמו ניידות בת-קיימא ותחבורה קולקטיבית, בטיחות בדרכים ולוגיסטיקה בין-מודאלית ועם השותפות עם פינקנטיירי אנו מספקים למערכת המדינה כישורים מוצקים וטכנולוגיות דיגיטליות המיוצרות באיטליה "..

ג'וזפה בונו, מנכ"ל פינקנטיירי, הוא הכריז: "שיתוף הפעולה מפגיש את תוכן החדשנות הגבוה מאוד שמביע שתי חברות הרואות במחקר ופיתוח כמניע חיוני. באמצעות יוזמה זו נרחיב את כישורינו הדיגיטליים, תוך התמקדות בשימוש בבינה מלאכותית לצורך פיקוח על תשתיות ועל השטח וכן על שילוב רשתות הניידות השונות. בדרך זו אנו יתרום תרומה חשובה לתחום התחבורה, בוודאי אחד המרכזיים שבהם ניתן לכנס את המשאבים הטובים ביותר במדינה "..