MBDA: שיגור הסמכה מוצלח של מערכת GRIFO עם טיל CAMM-ER

(של MBDA)
08/05/24

MBDA ביצעה לאחרונה השקת הסמכה מוצלחת של GRIFO System, מערכת הגנה אווירית מהדור החדש של הצבא האיטלקי, חלק ממשפחת EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions) שפותחה על ידי MBDA, המבוססת על CAMM-ER (Common Anti- טיל מודולרי אוויר - טווח מורחב).

הצבא האיטלקי ישתמש במערכת GRIFO להגנה אווירית, ויבטיח טווח מורחב יותר ליכולת ההגנה האווירית קצרת הטווח שלו (SHORAD-Short Range Air Defense).

ה-CAMM-ER הוא חלק ממשפחת הטילים CAMM (Common Anti-Air Missile), המשוגרים אנכית כדי לספק כיסוי הגנה אווירית של 360°.

הניסוי היווה הצלחה חשובה מאחר שלראשונה, מודול ה-Command Post Engagement (PCMI) של מערכת Grifo נבדק והוכשר משולב עם המשגר ​​וטיל ה-CAMM-ER. הניסוי בוצע נגד מזל"ט מטרה שדמה את התקיפה של מטוס אויב ואישר את יכולות ההגנה והביצועים של הטיל ושל המערכת כולה במצב משולב.

MBDA היא סמכות התכנון של המערכת כולה ותתי מערכות עיקריות כמו PCMI - הכוללת מערכת שליטה ובקרה MBDA משולבת במכ"ם X-TAR3D מבית Rheinmetall Italia ומערכת IFF (זיהוי חבר של אויב) מבית Leonardo - משגר וטיל CAMM–ER.

במהלך הבדיקה, ה-PCMI יירט את מזל"ט המטרה, שהיה במצב תקיפה, תוך כדי זיהויו וסיווג סוג האיום; לאחר שהעריך את סוג ההגנה שיש להשתמש בו, הוא פיקד על שיגור ה-CAMM-ER כדי לנטרל אותו בהצלחה. 

הבדיקה גם אימתה את התפקוד הנכון של התקשורת הדו-כיוונית בין ה-CAMM-ER למערכת הקרקע GRIFO.

הצלחת ההסמכה הזו היא תוצאה של עבודה משותפת של הצוותים המשולבים באיטליה ובבריטניה, יחד עם הלקוח האיטלקי.  

ה-CAMM-ER הוא טיל הטווח המורחב של משפחת CAMM מהדור הבא, שפותח בבריטניה ובאיטליה, להגנה אווירית יבשתית וימית. ניתן לשלב בקלות את משפחת CAMM עם מכ"מים ומערכות שליטה ובקרה לפי בחירת הלקוח ליצירת פתרון הגנה אווירית מודולרית מתקדם (Enhanced Modular Air Defense Solution - EMADS).

הוא גם יחליף את טיל האספיד ב-MAADS (מערכת הגנה אווירית בינונית מתקדמת) של חיל האוויר האיטלקי, שהוכשר בהצלחה בשנה שעברה. ה-CAMM-ER משולב גם במערכת הימית Albatros NG, מערכת ההגנה האווירית הימית מהדור החדש (NBAD - Naval Based Air Defence), שכבר נמכרת בחו"ל, כדי לייעל את יכולות ההגנה הימית הקרקע-אווירית של הציים.

ה-CAMM-ER מצויד במחפש אקטיבי חדיש ובמנוע חדש, שתוכנן על ידי AVIO, כדי לספק טווח מורחב בהשוואה לגרסת ה-CAMM.