MBDA: שיגור הסמכה מוצלח של מערכת MAADS עם טיל CAMM-ER

(של MBDA)
08/05/23

MBDA ביצעה לאחרונה בהצלחה את שיגור ההסמכה של MAADS (Medium Advanced Air Defense System), דור חדש למערכת הגנה מפני טילים לטווח בינוני שפותחה על ידי MBDA, תוך שימוש בטיל CAMM-ER. מערכת ה-MAADS החדשה תשמש את חיל האוויר האיטלקי להגנה אווירית ותחליף למעשה את מערכת SPADA, כיכולת SHORAD (Short Range Air Defence) ורכישת חדשים, בפרספקטיבה של Medium Range.

השיגור יכול להתהדר בשיא מוחלט: זו הפעם הראשונה שמודול מרכז האיתור (BMC4I Sirius עם תוכנה מתקדמת) המשולב בטיל CAMM-ER נבדק והוסמך. הניסוי בוצע באמצעות מטרת רדיו אשר דימה התקפה על משגר מטוס אויב, על מנת לאשר את היכולות וביצועי ההגנה של התחמושת והמערכת כולה במצב משולב.

MBDA היא סמכות התכנון של המערכת כולה, המורכבת מהמודול "מרכז הגילוי (DC)" - הכולל את ניהול הקרב של MBDA, בקרה, תקשורת, מחשב ומודיעין (BMC4i) ומכ"ם Kronos Land של לאונרדו -, מהמשגר ​​ו תחמושת CAMM-ER של MBDA.

בפרט, במהלך הבדיקה, מרכז האיתור יירט את יעד הרדיו בעמדת תקיפה, תוך כדי זיהוי וסיווגה; הוא זיהה את האיום שלו, העריך את סוג ההגנה שיש להציב ופיקד על שיגור טיל ה-CAMM-ER - מוצלח לחלוטין - שאיפשר לנטרל את האיום. במהלך הבדיקה אומת גם תפקוד תקין של התקשורת הדו-כיוונית בין טיל ה-CAMM-ER למערכת MAADS.

הצלחתו של מבחן זה היא תוצאה של עבודה משותפת של הצוותים המשולבים האיטלקיים והאנגליים של MBDA, עם תמיכה מוסמכת של מזכירות ההגנה הכללית ומנהלת החימוש הלאומית (SEGREDIFESA).

ה-CAMM-ER, טיל ארוך טווח של מערכות ההגנה האווירית מהדור החדש של CAMM, שפותחו על ידי בריטניה ואיטליה, יחליף את תחמושת ה-Aspide במערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר האיטלקי והצבא האיטלקי. ה-CAMM-ER משולב גם במערכת הימית Albatros NG, שכבר נמכרה בחו"ל, כדי לייעל את יכולות ההגנה האווירית מבוססת הצי (NBAD) של הציים.

ה-CAMM-ER וה-CAMM מצוידים במחפש אקטיבי חדיש ובמערכת שיגור קר (Soft Vertical Launch). ה-CAMM-ER מצויד בפרופיל אווירודינמי שונה ובמנוע גדול וחזק יותר, שתוכנן על ידי AVIO, המותאם לספק טווח מורחב.