MBT לאיטליה: אם לא הנמר, למה לא המרכבה?

(של פיליפו דל מונטה)
12/06/24

המשא ומתן בין לאונרדו ל-KNDS לפיתוח טנק Leopard 2A8 בגרסתו ה"איטלקית" או ה"איטלקית" להצטיידות הצבא האיטלקי הופסק.

נקודת השבירה, על פי מה שדווח על ידי כלי עיתונות שונים והמתרחש בין שורות ההודעות לעיתונות של החברה בהתאמה, הייתה השוני בדעות לגבי אחוז העבודה על הפלטפורמה שתתבצע באיטליה. על כמה ואיזה רכיבים איטלקיים היכן להרכיב את ה-MBT לפי אופציה של רומא.

החדשות מרירות כי המשמעות היא שעד היום, הפרויקט היחיד שיישאר עומד בטווח הקצר-בינוני עבור המרכיב הכבד של כוחות השריון שלנו הוא זה של המודרניזציה של טנק C1 טלה לגרסת ה-C2 שלה, המופעלת על ידי קונסורציום ה-CIO (Iveco-OTO Melara). פתרון פשרה, תוך המתנה לציידת הצבא בטנק מדור חדש.

פרויקט AICS הוא לטווח ארוך, בעוד בניית ה מערכת לחימה קרקעית ראשית (MGCS), הטנק של העתיד הצרפתי-גרמני ששותפותו איטליה שואפת להיכנס, נחסם על ידי יריבויות תעשייתיות מצטלבות. כביש בעלייה, אפוא, שתחייב את מקבלי ההחלטות הפוליטיים, הצבאיים והתעשייתיים האיטלקיים למצוא פתרון בהקדם האפשרי לליקויים החמורים שחשף מרכיב השריון הכבד של הצבא האיטלקי.

יש לפחות שלושה שבילים שאתה יכול ללכת בהם:

1) פתרון לאומי: האצת תוכנית המודרניזציה והאספקה ​​של C2 טלה, עם זירוז - כלומר הגדלת ההשקעות וקביעת זמנים מסוימים - של תוכנית AICS. אי אפשר להכחיש כמה קשה להשיג. שלא לדבר על זה שזה פשוט יהיה עניין של סתימה, ואפילו לא בצורה האופטימלית, את החסרונות החמורים שכבר הודגשו.

2) פתרון זר: זה שכרוך ברכישת פלטפורמות זרות, כמו K2 הדרום קוריאני פנתר שחור, ה-M1 האמריקאית אברמס, גרמנים Leopard 2 A8 e פנתר KF51 (האחרון עדיין בפיתוח ומבוסס על Leopard 2A4), הישראלי המרכבה או הבריטים לנג, בגרסאות ה"סטנדרטיות" שלהם, ללא מעורבות התעשייה האיטלקית במגזר. זהו הפתרון בו דוגלים ה"טהרנים", אך רחוק מהמדיניות המסורתית הנהוגה בארצנו של רצון לערב גם את התעשייה הלאומית בפיתוח וייצור הפלטפורמות.

3) פתרון ריאלי: זיהוי של פלטפורמה זרה שתירכש די מהר, כדי להציב אותה לצד ה-C2 טלה, כדי להתחיל אז בייצור באיטליה תחת רישיון ועם כל שינוי ו/או שיפורים שתקנים, חוויות מבצעיות וצרכי ​​שטח כופים על הצבא האיטלקי.

אין טעם להכחיש את החשיבות של קיום מהיר של פלטפורמות המבטיחות מוכנות מבצעית ויכולת פעולה עבור הרכיב המשוריין של ה-EI, בעוד הלקחים מאוקראינה ומעזה מאשרים את מרכזיותו של ה-MBT בלוחמה בת זמננו. מבחינה זו, ההעדפה הלוגיסטית-מסחרית למיכל המיוצר באירופה היא נחרצת, להעריך אך ורק את המאפיינים הטכניים-צבאיים, המרכבה זו כנראה תהיה הבחירה המתאימה ביותר לצייד את הצבא.

צילום: צה"ל