Steadfast Defender 2024: תרגיל נאט"ו הגדול ביותר מזה עשרות שנים הסתיים היום

(של ואסקו מונטפורטה)
31/05/24

זה נגמר היום מגן יציב 2024, התרגיל החי הגדול ביותר של נאט"ו מזה עשרות שנים, לאחר ארבעה חודשים של אימונים אינטנסיביים בהשתתפות כל מדינות בעלות הברית.

התרגיל, הראשון בקנה מידה גדול בו יושמו תוכניות ההגנה האזוריות החדשות שאומצו אז פסגת וילנה, ראה את ההשתתפות של מעל 90.000 אנשי שירות, יותר מ 50 ספינות, גם כן 80 מטוסים עוסק במאות גיחות ועוד 1100 כלי רכב קרביים מ-32 המדינות החברות בנאט"ו.

ההכשרה התמקדה בקידום מוכנות מבצעית בכל התחומים ובכל רמות הפיקוד, מהאסטרטגי למבצעי ועד לטקטי.

נועד להכשיר ולהדגים את יכולתה של הברית לחזק את יבשת אירופה באמצעות התנועה הטרנס-אטלנטית של כוחות מצפון אמריקה ומבריטניה, מגן יציב 2024 היא כללה סדרה של תרגילים בהובלת נאט"ו וארצית, שהביאו את כוחות בעלות הברית לפעול יחד בתצוגה מרשימה של אחדות ויכולת פעולה הדדית.

"תרגיל המגן היציב הוכיח את החוזק המדהים של הקשר הטרנס-אטלנטי בין בעלות הברית של נאט"ו באירופה לאלו בצפון אמריקה", אמר המפקד העליון של כוחות הברית אירופה (SACEUR), הגנרל כריסטופר ג' קבולי. "הפעילות הצבאית המורכבת ביותר שנערכה במהלך התרגיל הזה הוכיחה שהברית הזו מסוגלת ומוכנה לבצע את משימת ההגנה הקולקטיבית הקריטית שלנו".

במרכז של מגן איתן היה אימות של הכשירות והשימוש בכוחות נאט"ו והלאומיים בכל התחומים ובאזור האחריות של SACEUR. חיזוק זה התרחש במהלך סימולציה של תרחיש עימות מתהווה נגד יריב עמית.

התרגיל בוצע בשני חלקים. החלק הראשון היה תרגיל חי המתמקד בפעולות ימיות שכללו מפקדות שונות שהפעילו פריסה אסטרטגית של כוחות מצפון אמריקה ליבשת אירופה. החלק השני היה הדגמה מרובת תחומים של יכולות צבאיות של נאט"ו, לאומיות ורב לאומיות, ברחבי יבשת אירופה.

"במהלך Steadfast Defender 2024, תיאמנו, ביצענו ותמכנו בפעולות מורכבות מרובות תחומים במשך מספר חודשים ולאורך אלפי קילומטרים, מהצפון הגבוה ועד למרכז ומזרח אירופה", אמר בריגדיר גנרל גונאר ברוינר, סגן ראש הסגל של SHAPE האחראי על אימונים ותרגילים קולקטיביים. "הלקח החשוב ביותר הוא שתרגילים מורכבים בקנה מידה ובאמביציה כאלה חיוניים כדי לבחון את המוכנות שלנו, התוכניות והמושגים שלנו, וכדי לשמור על הקוהרנטיות המבצעית והאחדות שלנו".

תרגילים הם כלים קריטיים שבאמצעותם הברית בודקת ומאמתת את המושגים, הנהלים, המערכות והטקטיקות שלה. תרגילי נאט"ו מתוכננים מראש ומשתנים בהיקף, משך וצורה, מכינים פקודות וכוחות למבצעים בעתות שלום, משבר וסכסוך, ומבטיחים שהברית מוכן להגן על אוכלוסיותיה בכל עת ובכל מקום שנדרש, ובכל תנאי.

צילום: נאט"ו