Aeronautica Militare, טיסת חירום מקליארי לרומא כדי להציל ילדה שזה עתה נולדה

(של חיל האוויר הצבאי)
16/09/20

בשעות הבוקר המאוחרות של ה- 16 בספטמבר, פלקון 900 מהצאן ה -31 של חיל האוויר המריא משדה התעופה בקליארי לשאת תינוקת בת חודשיים המאושפזת בבית החולים "דואליו קאסולה" בבירת סרדין.

המטופלת הקטנה, בליווי אמה, עלתה על המטוס הצבאי בתוך עריסה תרמית, בפיקוח מתמיד של צוות רפואי מומחה.

בקשת ההובלה, כנדרש בהליכי החירום, התקבלה על ידי מחוז קליארי ב מצבים בראש החדר של פיקוד צוות האוויר, חדר המבצעים של חיל האוויר אשר בין תפקידיו גם זה לארגן ולנהל משימות מסוג זה לאזרחים. חדר המצב לפסגה הפעיל אפוא את אחד המטוסים שהכוח המזוין שומר 24 שעות ביממה לצורך מסוג זה.

לאחר הנחיתה בקיאמפינו, שהתרחשה בשעות אחר הצהריים המוקדמות ביותר, הועבר היילוד, המוגן תמיד בעריסה התרמית, באמבולנס כדי להתקבל לבית החולים "במבינו ג'סו" ברומא.