שבועה אישית ל-88 ניאו-מרשלים של קורס דימוס II

(של חיל האוויר הצבאי)
28/12/22

יום רביעי, 21 בדצמבר, ב המרשלים בבית הספר של פיקוד נמל התעופה של חיל האוויר/ויטרבו, נערכה השבעה בצורה אינדיבידואלית של המרשלים הדרג השלישי של חיל האוויר המשתייכים לקורס הרגיל ה-23. דימוס השני.

הטקס הפשוט אך החגיגי, שהתקיים מול דגל המכון המרשלים בבית הספר של חיל האוויר, בראשות מפקד מכון ההכשרה, אלוף-משנה סנדרו קסקינו, במעמד מפקד הקורס, נשיא המש"קים, בוגרי וחיילי המוסד ובעלי פקודות הקורס עליו בית הספר הצבאי בוויטרבו מפורש.

במהלך הטקס משתתפים 88 המרשלים מכיתה ג' בקורס ה-3 דימוס השני, חידשו, בנפרד, את שבועת הנאמנות למולדת.

כפי שהדגיש מפקד בית הספר, שבועת הפרט מהווה אבן דרך משמעותית עבור המבקרים, משום שהיא מאשרת מחדש את המחויבות החגיגית לשרת את המדינה ואת המוסדות החופשיים במודעות רבה עוד יותר, בת במעמד משפטי שונה ורלוונטי יותר, לכך של מרשל בשירות קבע.

המרשלים של קורס 23 דימוס השני לומדים כיום בשנה השלישית ללימודי תכנית הלימודים ב מדעים וטכניקות של מקצועות אווירונאוטיקה, שיסתיים עם השגת תואר תלת-שנתי במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת טושיה ועבור חלקם במדעי האחיות בסניף של ויטרבו של "לה סאפיינזה", בטרם יועדו ל- מחלקות תפעול של תעסוקה.

La המרשלים בבית הספר של פיקוד חיל האוויר/שדה התעופה ויטרבו נתון לפיקודם של בתי ספר א.מ. ואזור אוויר בארי 3; המחלקה מכסה משימה כפולה: מצד אחד, כמוסד אוניברסיטאי, מוטלת עליה המשימה לספק את ההכשרה הצבאית והמוסרית והחינוך המקצועי הספציפי של תת-קצינים בתפקיד המרשל, וכן את השיפור וה עדכון של הכשרה זו; מצד שני, כשדה תעופה צבאי הפתוח לתנועה אזרחית, הוא מספק תמיכה טכנית-מבצעית, שירותי ניווט אווירי ופעילויות הגנה על כוחות בנמל התעופה טומאסו פברי.