8 במרץ - סוט. ההגנה ג'יאצ'ינו אלפאנו: "נשים בעלות ערך מוסף אחיד לכוחות המזוינים"

(של מסימיליאנו ד'ליה)
08 / 03 / 17

כך, שר המשנה להגנה, גיואצ'ינו אלפנו, בפתק המשרד, ביום חג הנשים: "שנים רבות עברו מאז שנשים סוף סוף הצליחו ללבוש את המדים עם הכוכבים והיום האיזון הוא יותר חיובי".

מזכיר המשנה מוסיף: "הנשים הצבאיות שלנו נמצאות בקו החזית בכל ההקשרים ומהוות ערך מוסף להכחשה עצמית ופזיזות. התרשמתי מהעקשנות שלהם במיוחד בקו הקדמי, בכנות לא חשבתי על הגישה הזולראות את חיילינו בפעולה הוא מקור לגאווה, לרוח איטלקית ייחודית".

אלפנו מסכם: "ראיתי אותם בתיאטראות שפועלים עם הצבא, טייסים מטוסים צבאיים חדישים, מפקדים על אוניות, ומפקדים על יחידות ופיקודים מהקרביניירי. הם באמת ראויים לשבח בתוצאותיהם ובשילוב עם המרכיב הגברי, טוב ומקצועי מאוד, מזל טוב לכל".

(צילום: צבא)