אימון משותף צבא - חיל אוויר עם שיגור אווירי מדויק של חומרים עם מערכת JPADS

(של הגנה גדולה יותר)
08/02/22

נמשכים אימונים משותפים בין החטיבה האווירית ה-46 של חיל האוויר האיטלקי וחטיבת הצנחנים "פולגורה" של צבא איטליה כחלק מהשגה ותחזוקה של יכולות שיגור תעופה ספציפיות לתמיכה ביחידות שניתן להשתמש בהן בקלות בפעילות לא מתירנית. סביבות ועצימות גבוהה.

בהקשר זה, ב-26 בינואר בוצעה פעילות תרגיל מסוימת של שיגור חומרים באמצעות מערכת JPADS (Joint Precision Air Delivery), שבוצעה על ידי מטוס C-130J של החטיבה האווירית פיזה 46. הפעילות, על מנת לייעל את האמצעים והמשאבים של גזרת הביטחון ולגבש את יכולת הפעולה ההדדית בין צוותי חיל האוויר ליחידות חטיבת הצנחנים. Folgore של הצבא, תוכנן ובוצע ב- מצולע אימונים ניסיוני ומשותף של סלטו די קוויררה (PISQ), סביבה בה ניתן היה לשחזר תרחיש אימון ריאלי ככל האפשר.

מערכת JPADS, מאושרת על מטוס ה-C-130J באמצעות קמפיין של מבחן והערכה תפעוליים בניצוחה של חטיבה אווירית 46, מ מחלקת טיסה ניסיונית ועל ידי החטיבה Folgore, שימש בהקשרי אימונים שונים, וכן שימש באפגניסטן כדי לספק, מלמעלה, את הבסיסים הממוקמים באתרים מתקדמים ומבודדים יותר. מערכת זו, במסגרת המשימות המוטלות על חטיבה אווירית 46 עם קו C-130J, כלומר לתרום לתנועה טקטית ואסטרטגית של אנשים, כלי רכב, חומרים ומה שנדרש לתמיכה במבצעים לביצוע המשימות. המיועדת על ידי ההגנה, נוטלת חשיבות מיוחדת להגברת היכולת לבצע פעולות שיגור אווירי בצורה בטוחה, מדויקת ובמידת הבלתי צפויה הנדרשת.

הטייסים-מתדלקים של חטיבת הצנחנים "פולגורה" הינן יחידות מתמחות ביותר המספקות תמיכה בסיסית להשגת יכולת לוגיסטית זו, בפרט למיזוג חומרים וכלי רכב במכולות מיוחדות ו/או בפלטפורמות ספציפיות, שיושקו לאחר מכן. ממוביל אוויר.