AIB 2020: כוחות הצבא משתתפים בקמפיין האש בקיץ

(של הגנה גדולה יותר)
25 / 06 / 20

קמפיין AIB 2020, שהחל ב -15 ביוני ויימשך עד 30 בספטמבר, מגבש את שיתוף הפעולה, שמתנהל זה שנים, בין הכוחות המזוינים, הכבאות הלאומית וההגנה האזרחית (PROCIV) כדי לבצע המאבק בשריפות יער.

ההגנה תורמת לקמפיין AIB 2020 על ידי הבטחת זמינותם של 7 מסוקי כוחות צבא ואזורי צבא בחלק משדות התעופה הלאומיים. ההגנה האזרחית תוכל לפיכך לספור בתקופת המחויבות המקסימלית על צי של 31 מטוסים, 24 מחטיבת הכבאות הלאומית ו -7 מהצבא האיטלקי, חיל הים, חיל האוויר וארמה דיי קרביניירי.

התחייבות הכוחות המזוינים היא חלק מההסכם שנקבע בין משרד הביטחון למחלקה להגנה אזרחית במסגרת קמפיין ה- AIB, המספק גם את מרכז הפעילות האווירית המאוחדת (COAU), כגוף המתאם של ההתערבויות במקרה חירום.

כיבוי אש הוא אחת היכולות שההגנה מעמידה לרשות הקהילה הלאומית על בסיס יומי במקרים של אסונות ציבוריים, שבהם ניתן להשתמש ברווחים צבאיים גרידא גם ברווחיות לצרכים אזרחיים, הפועלים בסינרגיה צמודה ותמיכה בגורמים השונים ובגופי המדינה.