CASD: הערכת מחקר מתבקשת מאת ANVUR

(של הגנה גדולה יותר)
24/03/20

Centro Alti Studi per la Difesa רשמי את הרצון להצטרף להליך ההערכה של מסלולי ההכשרה והמחקר שלו על ידי סוכנות ההערכה הלאומית של האוניברסיטה ומערכת המחקר (ANVUR) ​​בראשות פרופ. אנטוניו פליס אוריקיו לשעבר רקטור מפואר של אוניברסיטת בארי.

יוזמה זו היא חלק מלא מתהליך החדשנות והשינוי שהחל במסגרת פרויקט שיפור האימונים הביטחוניים (VALFORDIFE) המספק בין היתר הסמכה של ה- CASD כבית ספר תיכון לחינוך מיוחד. הליך ההערכה מתקיים אחת לארבע שנים ובמקרה זה נוגע לתקופה 2015-2019.

ועדה בינלאומית, המורכבת מ -600 פרופסורים וחוקרים באוניברסיטאות, תנתח מדגם משמעותי מהמוצרים שפרסמו חוקרי CASD העובדים במרכז הצבאי למחקר ומחקרים אסטרטגיים (CeMiSS) ועל ידי החוקרים שנשכרו על ידי ה- CASD עם חוזה שנתי. יתר על כן, תוערך פעילות ההכשרה והמחקר הקשורה למה שמכונה "המשימה השלישית" הנוגעת לתרומה הניתנת לתמיכה בחברה האזרחית.

עם הצטרפותו של ה- CASD לפרוטוקול ANVUR, נוהל שיזם לראשונה גוף צבאי, הדגיש אלוף חוליות האוויר פרננדו ג'יאנקוטי, נשיא ה- CASD ופרויקט VALFORDIFE, עד כמה היה זה בסיסי רגע חירום כזה כדי לתת איתות חזק לנוכחות על ידי פעולה ללא הפרעה כדי לא להתפשר על העבודה שבוצעה עד כה ולהשיג את היעדים שהוצבו במגזר העדין והאסטרטגי של ההכשרה בהקדם האפשרי.

בקשה רשמית להערכה באמצעות ANVUR פירושה, למעשה, לאמת את הנהלים ונתיבי המחקר ששימשו עד כה לתמיכה בבקשה להכרה ב- CASD כבית ספר גבוה עם מערכת מיוחדת. בין היתר, התחלת ההליך ברגע חירום זה משמשת להעברת אות חזק של המשכיות לכל הארץ.

למעשה, בעקבות המגבלות הנובעות ממצב החירום של Coronavirus, CASD ארגן מחדש את פעילויות הממשל וההדרכה שלו באמצעות כלים דיגיטליים שמטרתם לבצע את תוכניות ההדרכה המתוכננות מרחוק. זאת כדי להגן על השגת ההסמכות על ידי כל הסטודנטים במועד הסגירה של שנת הלימודים האקדמית ולאפשר תכנון קבוע לקראת הבאה.

יתר על כן, על מנת לתמרץ עוד יותר את תהליך "החדשנות הדיגיטלית" המהווה את אחד מעמודי התווך הבסיסיים של פרויקט VALFORDIFE ובהתחשב בצרכי "עבודה חכמה", חיפשו וזוהו הזדמנויות הכשרה נוספות, ביניהן התניית הסכם עם הבית האירופי - אמברוסטי לשימוש בסמינרים יומיומיים שכבר היו להם גישה לכ -300 יחידות, כולל מבקרים איטלקיים וזרים וכן חברים במסגרת הקבועה של ה- CASD.