הגנה, קרוסטו: ביקור רשמי ביפן מתחיל

(של הגנה גדולה יותר)
15/03/23

הביקור הרשמי של שר ההגנה גידו קרוסטו ביפן לסדרת פגישות מוסדיות החל.

עם הגעתו, השר קרוסטו התקבל בברכה על ידי שגריר איטליה ביפן, ג'אנלואיג'י בנדטי, וקיים פגישה לא רשמית לבבית ראשונה עם מקבילו היפני יאסוקאזו חמאדה.

"היחסים בין איטליה ליפן אמר השר קרוסטו "הם חיוניים להתמודדות עם האתגרים הגיאופוליטיים והטכנולוגיים של העתיד" המדגיש את היחסים החזקים בין שתי המדינות.

במרכז השיחות, חיזוק השותפות האסטרטגית בין איטליה ליפן ושיתוף הפעולה במחקר ופיתוח, לא רק בתחום הביטחוני אלא גם בתחום האזרחי.

פגישות דו-צדדיות עם המקבילה היפנית, עם סגן שר ההגנה של אוקראינה והפגישה המשולשת עם עמיתיהם של יפן ובריטניה מתוכננות למחר.