הגנרל גרציאנו במטה האו"ם בניו יורק מדבר על האתגרים הנוכחיים והעתידיים של פעולות שמירת השלום

(של הגנה גדולה יותר)
07 / 07 / 17

"האופי הרב-ממדי, הלא וודאי והרב-לאומי של האיום הנוכחי קובע סיכון עולמי שמולו לא יכולה להיחשב מדינה חסינה." אפוא החל רמטכ"ל הביטחון, קלאודיו גרציאנו, בניתוחו של התרחיש הגיאו-פוליטי הבינלאומי הנוכחי במהלך ועידת רמטכ"ל הביטחון במטה האו"ם בניו יורק.

בפרט, הגנרל גרציאנו, בהזמנת האו"ם, היה גיבור הפאנל בנושא האתגרים במבצעים הנוכחיים והעתידיים של שמירת שלום.

מורכבות התרחיש הנוכחי כרוכה - כפי שהדגיש הגנרל גרציאנו - פיתוח תגובה נאותה ותפקידם של ארגונים בינלאומיים הוא מהותי.

הגנרל גרציאנו, שהיה ראש המשימה של יוניפי"ל בלבנון בשנים העדינות מאוד מיד לאחר הסכסוך בין ישראל לחיזבאללה בשנת 2006, הדגיש אז את החשיבות שיש לאו"ם היכולת להוביל בדרך מתואמת ויעילה. ניהול משברים עכשוויים.

דגש חשוב הושם על ידי הפסגה הצבאית האיטלקית על הצורך בגישה כוללת למבצעים שמירת שלום המביא בחשבון, מהרמות הנמוכות ביותר, את כל כלי הכוח: דיפלומטיים, אינפורמטיביים, צבאיים וכלכליים בכדי להיות מסוגלים לערב באמת את הרשויות המקומיות והבינלאומיות באמת בתהליך השיקום והפיתוח של האזורים שספגו את ההתמוטטות. המדינה.

התפקיד האיטלקי במבצעי האו"ם הוא בעל חשיבות עליונה. מדינתנו, למעשה, היא התורמת הראשונה מבחינת הכוחות בקרב מדינות המערב עם השתתפות משמעותית במבצעים בלבנון ובמאלי.