מדריכי AVES מאמנים את הצוות של Guardia di Finanza

(של מדינת הרוב)
04 / 11 / 21

בימים האחרונים, ב- מרכז הדרכה לתעופה של הצבא, הושלם הקורס הראשון "מאמנים צבאיים לנושאים אווירונאוטיים טכניים" לטובת הצוות הטכני של ה-Guardia di Finanza.

בהמשך לפרויקט שיתוף פעולה שהחל בעבר בין שני המוסדות בתחום מתודולוגיית ההוראה, השתתפו בקורס הראשון טכנאי ה-Guardia di Finanza על פי נוהל חדש, שנקבע במסגרת ההסכמים בין סגל הצבא. והפיקוד הכללי של הג"פ

מסלול ההכשרה התחלק לשלב למידה עצמית מרחוק, בן חודש, ושלב מגורים בן שלושה שבועות, עם שיעורים של מדריכים וקצין פסיכולוג מההתמחות. הקורסים הינם חלק מפעילות ההשתלמות הניתנת על ידי המשרד סטנדרטיזציה של חוויות ולימודים (STES) של פיקוד התעופה של הצבא.

בתהליך ההכשרה הספציפי משולב הרקע הטכני-מקצועי האיתן של המשתתפים (מומחיות) עם היכולת לנהל ביעילות את תהליך העברת הידע/מיומנויות מומחים עם מסלולי חינוך ממוקדים, באמצעות המודל ללמוד תוך כדי עשייה (למידה ניסיונית); יתרה מכך, המתודולוגיה חוזה גישה המכוונת לעקרונות הקרדינליים של למידת מבוגרים (אנדרגוגיה).

על בסיס ידע ומיומנויות אלו, המדריכים החדשים יידרשו לפעול בתחומים המיוחדים של גופי ההכשרה שלהם, תוך יישום קורסי הכשרה-הכשרה אפקטיביים בהתאם לדרישות שנקבעו בכללים שהוציאו מנהלת חימוש אווירונאוטי וכשירות אוויר (DAAA) ביחס להסמכה של "מנהלי תחזוקה של כלי טיס צבאיים".

בתום הפעילות קיבלו מלווים ב-Guardia di Finanza את תעודת ההשתתפות בקורס "מאמן צבאי לחומרים טכניים אווירונאוטים" שהונפקה ע"י פיקוד תעופה הצבא.