Joint Stars 2023: התרגיל לקראת שלב ההתנהלות

(של הגנה גדולה יותר)
22 / 03 / 23

ה כנס תיאום סופי (FCC) אשר חתם את תהליך התכנון של כוכבים משותפים 2023, אירוע האימונים השנתי הגדול של ההגנה המתוכנן בסרדיניה בין ה-8 ל-26 במאי.

המטרה של כוכבים משותפים 2023 היא לתרום להגברת המוכנות המבצעית של המבנים המשתתפים בכוחות המזוינים ולחיזוק יכולת הפעולה ההדדית עם המבנים של המגזר הבין-סוכנויות והרב לאומי.

בכנס השתתפו נציגים מהצבא, חיל הים, חיל האוויר, קאראביניירי, Guardia di Finanza, משמר החופים, הצלב האדום, מכבי האש והגנה אזרחית.

ראש מחלקת התכנון והתרגילים של הפיקוד המבצעי של אוגדת הכוחות המשותפים (COVI) אדמירל פאביו אגוסטיני, התערב בהדגשת חשיבותו של שלב תכנון אחרון זה להצלחת התרגיל, שביצועו יאפשר התערבויות אפקטיביות יותר. להגנה והגנה על הביטחון הלאומי והבינלאומי.

בסיום העבודות הדגיש ראש המטה של ​​חטיבת COVI אדמירל ולטר זפליני כי התרגיל ישכלל את יכולת ההתערבות של הכוחות המזוינים במסגרת בין סוכנות ובין סוכנות גם בהקשרים רב לאומיים.

הפעילות התקיימה מצריף "אורסטה סלומונה" בקפואה, מפקדת מפקדת אוגדת "אקווי" של הצבא האיטלקי.