משרד הביטחון ומשרד הכלכלה והאוצר חותמים על הסכם לאספקת דגמי AT אלקטרוניים

(של הגנה גדולה יותר)
23/12/22

משרד הביטחון ומשרד הכלכלה והאוצר חתמו על הסכם שיתוף פעולה עם מטכ"ל הביטחון לאספקת 80.000 כרטיסי דגם ATe אלקטרוניים (ATe).

ההסכם נובע מהצורך של ה-MEF לצייד את אנשיו ואת מפעילי המינהלים הנצמדים למערכת המידע NOIPA במכשיר לגישה למערכת, לחתימה על מסמכים אלקטרוניים ולניהול גישה לתשתיות.

ההסכם הוא חלק משיתוף הפעולה המוסדי בין המינהלים הציבוריים במגזר החדשנות הטכנולוגית והמעבר הדיגיטלי ונחתם עבור הביטחון על ידי סגן הרמטכ"ל של חיל הצבא קרמיין מסילו ועבור משרד הכלכלה והאוצר על ידי ד"ר ולריה Vaccaro, ראש המינהל הכללי, מחלקת כוח אדם ושירותים