מלגת ה- SFA של נאט"ו: שינוי לפסגה במרכז המצוינות של נאט"ו

(של הגנה גדולה יותר)
20 / 04 / 20

אלוף משנה פרנקו מרלינו בתום המנדט של כארבע שנים נותן את הפיקוד למזלת מסימו די פייטרו.

טקס המעבר, בעקבות גזירות הממשלה האחרונות הנוגעות לניהול החירום האפידמיולוגי מ- COVID - 19, נערך בצורה מצומצמת בנוכחות נציגי החוץ של אלבניה וסלובניה, שהיו יעילים במרכז המצוינות, ועידת וידאו עם גנרל סלבטורה קמפוריאל, מפקד המפלגה אימונים צבאיים, התמחות ופיקוד תורת קומפורדוט.

קולונל מרלינו עוזב את ההנהגה לאחר תקופה ארוכה ואינטנסיבית שראתה בהקמת המרכז ישות רב-לאומית ובהסמכתו בעקבות זאת כמרכז מצוינות של נאט"ו.

אלוף משנה מאסימו די פייטרו משתלט עליו לאחר שוויתר על הפיקוד על גדוד ברסאגלירי השישי בטרפאני.