שלושים: הצבא בתמיכת עזר המינהל הציבורי

(של הגנה גדולה יותר)
17 / 09 / 18

משרד הביטחון תומך במינהל הציבורי עם הצבא בסיוע.

על כך הודיעה שרת הביטחון אליזבטה טרנטה: "אנו פותחים דף חדש עבור ההגנה ועל הארץ. כל המינהלים הציבוריים (ארציים ומקומיים) יוכלו סוף סוף לצייר על אנשי הביטחון בעזר, ללא תמורה".

בהרחבה, הסביר ראש בית המנזר כי אם הנהלה עירונית זקוקה - למשל - למהנדס מומחה, לרופא, לביולוג או למדען מחשבים, היא יכולה לפנות ישירות להנחיית אנשי הצבא, לשאול אם בקרב כוחות הצבא. יש אנשי עזר המתגוררים בעירייה עצמה וקוראים להם לתמוך במינהל במשך חמש השנים הניתנות.

מוסד העזר הוא, למעשה, תקופת מעבר שבמהלכה יכול החייל, לרגל סיום יחסי העבודה הקבועים ולחלופין, לצאת במילואים, להיזכר על ידי המינהל הציבורי במחוז מגוריו תקופה של חמש שנים. זאת ללא כל עלות נוספת למינהל הציבורי, מכיוון שהצבא העוזר באותן חמש שנים ממשיך להיות משולם על ידי משרד הביטחון.

"זהו מכשיר שהיה קיים תמיד, אך ההגנה - בממשלות שהצליחו עד כה - מעולם לא הייתה מסוגלת להעמיד לרשות העיריות או האזורים"השרה הדגישה טרנטה שבפוסט ארוך בפייסבוק הגדירה זאת"עוד תוצאה קטנה, גדולה, לקראת שינוי".

רשימת חיילי העזר פורסמה בעיתון הרשמי: "אנשי מקצוע עם כישוריהם מוכנים לתת את תרומתם לעיריות, לאזורים ולכל הממשלים הציבוריים שיזדקקו להם".