Augusta, פעילות Degaussing עבור ספינת Viareggio

(של Militare מרינה)
18 / 11 / 21

הפעילות של ה-CSSN נמשכת עם התחנה של מסיר פחם של אוגוסטה שרואה את יחידות הצוות הימי עוסקות באימות וכיול של מערכת הפחתת החתימה המגנטית. פעילות המצולע, הממוקם באזור Terravecchia ב- הפיקוד הימי בסיציליה, התחדש בימים האחרונים עם נוה Viareggio.

עבור יחידות שולה מוקשים חשיבות הפעילות של מסיר פחם.

המעבר של היחידה על חיישני המצולע מאפשר למדוד את החתימה המגנטית של אותו, מתן אינדיקציות על הפעולות הנחוצות להפחתת חתימה זו להגנה יעילה יותר של הרכב מפני איומים המשתמשים בהפרש המגנטי כגון מוקשים ימיים. .

Il מסיר פחם זוהי מערכת הגנה פסיבית עבור יחידות ימיות וסירות ולכן חיוני, אם לא חיוני, להבטיח את יעילותה וכיול שלה, במיוחד לפני משימה או לאחר הפסקת העבודה.