La Spezia - פעילות משותפת בין הצי האיטלקי לבין הצבא האיטלקי

22 / 01 / 14

במסגרת התרגיל שנקרא "FTX Alle Tremiti 2014", הכולל במשותף את חיל הים ואת הצבא האיטלקי, בוצעה פעילות אימונית שכללה את נווה קאפרי (אופנוע חוף בכיתה בגורגונה) וכמה מחלקות. מפקד פיקוד הלוגיסטיקה של הצבא מגדוד התובלה של קסילינה השמיני ברומא ומפקדת פוגואה הצפונית.

התרגיל התרחש בתוך בסיס הצי של La Spezia ועסק ההפלגה והרכב של כלי רכב צבא על ספינת קאפרי, אימות נהלי הטעינה שלהם לאספקת חומרים, המדמה התערבות של תמיכה לוגיסטית בתרחיש של סיוע הומניטארי.

המטרה היא להגדיל את רמת יכולת הפעולה ההדדית בין נכסי הכוחות המזוינים השונים, ולפיכך לחדד את הכשרת כוח האדם בארגון ולנהל תמיכה לוגיסטית, לקראת פעילות מבצעית מחוץ לשטח הלאומי או בבית.

הפעילות התקיימה בנוכחות גנרל חיל הצבא מריו רוג'יו, מפקד הצבא הלוגיסטי, וקפטן כלי השיט מאסימו ויאנלו בשעה הפיקוד על כוחות הנגד שלי ושל כוחות העזר.

מקור: חיל הים

(ראה את ההודעה לעיתונות המקבילה של הצבא)