חזון חיל הים על הכלי הימי של העתיד

(של Militare מרינה)
10 / 01 / 22

המסמך נחשף לאחרונה "מערכת ימי הלחימה העתידית 2035 במבצעים מרובי תחומים", המסכם בכמה עמודים את חזון חיל הים על הכלי הימי של העתיד והקו המנחה לפיתוח ותמיכה ביכולות בעלות תכולה גבוהה של חדשנות טכנולוגית.

המסמך מתאר את הדרישות העיקריות שהמכשיר הימי יצטרך להשיג ומתמקד בכמה היבטים בעלי חשיבות אסטרטגית, כגון התפקיד והמאפיינים של מערכות בלתי מאוישות, יתרון המידע וקבלת ההחלטות שיש להשיג באמצעות שילוב מערכות ניתוח נתונים, התאמת דרישות וכלים לבחירה, הכשרה והעסקת כוח אדם, מה שנותר המרכיב המרכזי של "מערכת ימי הלחימה העתידית 2035".

מוקדים נוספים מוקדשים למושג קיימות, במשמעות מורכבת ומאתגרת יותר מזו הנהוגה לאמץ, ולשיטות פיתוח יכולות, המבוססות על תהליכים זריזים וסינרגיות חדשות בין העולם הצבאי, התעשייתי והאקדמי.

קריאה מאושרת!