טיפול בליצנים לילדים בדרום לבנון

12/05/15

פרויקט הטיפול בליצנים המיועד לילדי העיריות צור, מרג'יון, בנט ג'ביל והסבאיה בדרום לבנון הושלם בימים האחרונים בהצלחה.

אורגן על ידי UNIFIL CIMIC UNIT (כוחות הביניים של האו"ם בלבנון - תיאום צבאי אזרחי), במסגרתו עבודה אישית של קבוצת CIMIC רב-לאומית של מוטה די ליבנזה (טלוויזיה), ובתמיכת האלוף לוצ'יאנו פורטולאנו, ראש המשימה ומפקד הכוח. היוזמה כללה כ -3.000 ילדים - כולל פליטים סורים וילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים - שהזדמנו לחוות טיפול בליצנים וכך ליהנות מהאפקט הטיפולי של חיוך.

באופן ספציפי, הפעילות התקיימה עם 18 אירועים שתוכננו בבתי ספר, בתי חולים, בתי יתומים וארגונים לא ממשלתיים הממוקמים באזור הפעילות של יוניפי"ל, בשיתוף פעולה הדוק עם צוות של 5 ליצנים (ארבעה מהם בעלי אזרחות) איטלקי ולבנוני אחד) השייכים ל"כל 4 הילדים ", ארגון לא-ממשלתי האיטלקי הפועל בכל רחבי העולם לטובת האנשים החלשים והסובלים ביותר.

בשיתוף מלא של מטרות הפרויקט, הדגיש גנרל פורטולאנו את התועלת החברתית של יוזמות אלה שמטרתן לתמוך בגופים המוסדיים הלבנוניים בתמיכה באזורי האוכלוסייה הפגיעים ביותר, ולכן בכיוון הנכון ליישום מלא של החלטה 1701.

UNIFIL פועלת בהקשר עדין מאוד אשר החל משנת 1978 ועד היום משתנה ללא הרף. יעדי המשימה מפותחים בשלושה קווים: מעקב אחר הפסקת פעולות האיבה בין לבנון לישראל, תמיכה בכוחות הצבא הלבנוניים הפרוסים בדרום לבנון (במטרה לעודד פיתוח שיפור הדרגתי של יכולות השליטה שלהם באותו אזור) סיוע לאוכלוסייה האזרחית באמצעות יישום פרויקטים של CIMIC.

מקור: יוניפי"ל - PIO Magg. פאולו לאפיוסקה