הקסדות הכחולות מאמנו את הכוחות הלבנונים

27 / 01 / 14

לאחר שבועיים הסתיים בימים האחרונים שלב אינטנסיבי של אימונים משותפים של הקסדות הכחולות האיטלקיות עם כוחות הצבא הלבנוני (LAF) ועם אנשי קשר אחרים הפועלים באזור המגזר המערבי.

בשבוע הראשון, בבסיס "מילבוי" בשאמא, מפקדת כוח המשימה המשותף ללבנון על בסיס חטיבת "גראנטייר די סרדנה", כללה הפעילות שכללה שיעורים רעננים תיאורטי ומעשי על נהלים וטכניקות לתקשורת רדיו , באמצעות שימוש בכלי רכב ובציוד רדיו שסופק לצבא האיטלקי.

בשבוע השני נערך קורס "לחימה רפואית", בו השתתפו, בנוסף לל"ף, גם יחידות אחרות של המגזר המערבי, כגון פינלנד, גאנה ואירלנד. מטרת הפעילות הייתה להגדיל את יכולת הסיוע הראשוני של העובדים המשתתפים, הן בסביבה בטוחה (מעצר קרדיולוגי בערים, תאונת דרכים, טראומה במהלך פעילות ספורט וכו ') הן במצבים קריטיים והן בסיכון בסביבה עוינת (סכסוך אש, פיצוץ של פצצות וכו ').

במהלך הקורס בוצעו פעילויות תיאורטיות / מעשיות הקשורות לתרגילי החייאה קרדיופולונריים, טיפול בפצועים בפעולה (Tactic Combat Casualties Care - TCCC) ורעיונות לטיפול ראשוני (גם בהעדר מכשירים ומתקנים רפואיים נאותים).

הפעילויות שבוצעו הראו כי השילוב ביחידת יוניפי"ל של חיל-האוויר הוא תנאי הכרחי לכך שהיחידות בשטח יוכלו לפעול בסינרגיה מלאה, שיבטיחו ביטחון רב יותר וקבלת החלטות מהירה ".

מקור: המשלחת האיטלקית בלבנון