מועצת השרים מחליטה על הארכת משלחות בינלאומיות. החלו שתי משימות חדשות: אספידס ולבנטה

(של הגנה גדולה יותר)
27/02/24

"החלטת הממשלה להרחיב את המשימות הבינלאומיות ולהציע לפרלמנט את אישורן של שתי משלחות חדשות, אספידס ולבנטה, מדגימה את תפקיד הכוחות המזוינים שלנו בהגנה על האינטרסים של המדינה. לאיטליה - אשר התבקשה לקבל על עצמה את הפיקוד הטקטי של משימת אספידס - תהיה משימה בסיסית להגנה על נתיבים ימיים ובמאבק בכל צורות הטרור והלוחמה ההיברידית. יתרה מכך, עם שליחות לבנטה, איטליה מאשרת את רצונה לסייע לאוכלוסייה הפלסטינית, קורבנות התקפות הטרור של חמאס.
זוהי מחויבות כוללת אשר, בהתאם לאבולוציה של המסגרת הבינלאומית, מדגישה את המאמץ המבצעי המתמיד של נשות ואנשי ההגנה, הן בבית והן מחוצה לה".
. כך הצהיר שר ההגנה גידו קרוסטו בהערה לעיתונות בנוגע להחלטת מועצת השרים.

מועצת השרים, שהתכנסה אתמול בראשות ראש הממשלה, ג'ורג'יה מלוני, החליטה, על פי חוק מס' 145 משנת 2016, הרחבה של משימות בינלאומיות מתמשכות ויוזמות שיתוף פעולה לפיתוח לתמיכה בתהליכי שלום וייצוב, כמו גם השקת שתי משימות חדשות, שנקראות אספידס e Levante.

לגבי המשימות החדשות, אספידס הוא המשכו של מה שאושר על ידי האיחוד האירופי, המאפשר שימוש במכשיר "משולב" באזור הים האדום וצפון-מערב האוקיינוס ​​ההודי, בסינרגיה עם EUNAVFOR ATALANTA, EMASOH, כוחות ימיים משולבים. המשימה Levante במקום זאת, היא תספק שימוש במכשיר צבאי לתרומה הלאומית שמטרתה לבצע התערבויות הומניטריות לטובת האוכלוסייה הפלסטינית של רצועת עזה בעקבות הסכסוך במזרח התיכון.

ההחלטה תיבחן כעת על ידי הפרלמנט לצורך האישור הנדרש, כנדרש בחוק המסגרת על נציגויות בינלאומיות. מיד עם קביעתו ידווחו שר הביטחון ושר החוץ ללשכות על המשימה אספידס. עם האור הירוק מהפרלמנט וההרשאה הקשורה ליציאת המשימה הימית, לאיטליה תהיה, לפי בקשת האיחוד האירופי, פיקוד טקטי מבצעי. הכרה המעניקה לארצנו תפקיד מכריע בתחום להגנה על תעבורה מסחרית ותנועה ימית חופשית.