KFOR: המחלקה האיטלקית תורמת ציוד IT

(של הגנה גדולה יותר)
02/10/23

פרויקט שהסתיים היום בעיריית דקן/דקאני שיתוף פעולה אזרחי וצבאי (CIMIC) שראה את החיילים האיטלקים של ה פיקוד אזורי מערב (RC-W) מבוסס על גדוד ברסגליירי ה-11, בתרומת לוחות מולטימדיה אינטראקטיביים, מחשבים ניידים ומכשירים אלקטרוניים אחרים לארבעה בתי ספר תיכוניים.

בטקס המסירה נכחו רשויות אזרחיות וצבאיות, כולל מפקד הארגון פיקוד אזורי מערבי, קולונל גבריאל ואקה, יחד עם היועץ לחינוך ולרשויות העירוניות.

הפרויקט, שנולד משיתוף הפעולה הפורה בין תא CIMIC של RC-W ליועץ החינוך של דקן/דקאני, נועד לחזק את תהליך ההכשרה לתלמידים, לצייד את מתקני בית הספר בטכנולוגיות חדישות ולהיענות לצרכי החינוך של האוכלוסייה.

התרומה היא חלק מהפעילויות הרבות לתמיכה בפיתוח מוסדות מקומיים שמבצעת המחלקה האיטלקית על בסיס חצי חודשי.

המשלחת האיטלקית של כוח קוסובו (KFOR), בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם משנת 1244, תורמת לשמירה על סביבה בטוחה ובטוחה, כמו גם לחופש התנועה לכל הקהילות המתגוררות בקוסובו, במקביל לקידום פעילות מועילה בהנחיית הפיקוד המבצעי העליון של הכוחות המשותפים.