MISIN מקימה שני חדרי ניתוח בבית החולים לילדים בניאמי

(של הגנה גדולה יותר)
19 / 01 / 23

בבית החולים לילדים "איסאקה גאזובי" בניאמיי, מפקד בית החולים משלחת תמיכה איטלקית בניז'ר (MISIN), האלוף Liberato Amadio, בנוכחות סגן המזכיר הכללי של משרד בריאות הציבור, האוכלוסיה והרווחה של ניז'ר, מר. חסן אדמו סאבו, משגריר איטליה בניז'ר, אם אמיליה גאטו, מהמנהלת הכללית של ה-Maternitè "Issaka Gazoby", פרופ. ניימה מאדי ומר. רוברטו פקאני המייצג אתהמכון האיטלקי למחקר, מחקרים, מידע והגנה (ISTRID), ניהל את התרומה של ציוד רפואי וחומרים סניטריים שמטרתם להגדיל את יכולת הסיוע בילדים והכירורגית של בית החולים הניגרי.

ציוד רפואי-מומחה זה, במסגרת פעילות שיתוף פעולה אזרחי-צבאי משותפת של MISIN עם ISTRID, יבטיח תמיכה טובה יותר לנשים הרות ולילדיהן שטרם נולדו.

עם הציוד האלקטרוני לאבחון, מכשור רפואי, יחידות הרדמה והחייאה, מיטות לחדר לידה ומנורות סיאליטיות שנתרמו למטרנה "יסקה גזובי", הוקמו שני חדרי ניתוח חדשים.

מנכ"ל בית החולים הביע תודה עמוקה הן לנציג MISIN והן למר. פקאני על הקרבה והסולידריות שהוצגו, המדגיש כיצד ממשלת איטליה, הביטוי של עם הקשור לזו הניגרי ברגשות של ידידות אחים, קשוב במיוחד לתמיכה בבריאות הציבור על ידי מענה לצרכים האמיתיים של הקהילה המקומית.

הגנרל אמדיו, בנאומו, פנה למחיאות כפיים מיוחדות לאנשי הצבא האיטלקי שאיפשרו לסיים את התרומה, והדגיש את המוטיבציה החזקה שלהם לעבוד ואישר מחדש את החשיבות והיעילות של שיתוף הפעולה האזרחי-צבאי שמפתחת MISIN בניז'ר, עם הרצון האיתן לממן פרויקטים המכוונים יותר לסיפוק הצרכים האמיתיים של האוכלוסייה והמוסדות המקומיים.

הנציגות הצבאית האיטלקית בניז'ר, כפי שזכתה להערכה והכרה גם על ידי השגרירה גאטו במהלך נאומה, בולטת ברגישות שהיא מכניסה לדייקנות בפעילות התמיכה גם במגזר הבריאות, באמצעות הגישה האמפתית האופיינית שבה הוא מפגין קרבה למוסדות ולמוסדות. הצרכים של העם הניגרי בהגנה על ערכים אנושיים ואזרחיים.

הפעילות המתבצעת בתיאטרון המבצעי מתנהלת בתיאום ובהתאם להנחיות שניתנו על ידי ה מבצעית של כוחות כוחות (COVI), שהוא הפיקוד העליון של ההגנה האחראי על תכנון, תיאום והכוונה של פעולות צבאיות, תרגילים משותפים לאומיים ורב לאומיים ופעילויות נלוות.