לבנון: יועץ צבאי של האו"ם מבקר ב-SW UNIFIL Blue Helmets

(של הגנה גדולה יותר)
09 / 05 / 22

היועץ הצבאי של האו"ם, הגנרל הסנגלי ביראמה דיופ, ביקר בפיקוד הארגון מגזר מערבי של יוניפי"ל ושל הצבא האיטלקי בלבנון.

הקצין העליון התקבל בברכה על ידי תת-אלוף מסימיליאנו סטקה, מפקד הגזרה ושל ה כוח משימה משותף איטלקי בלבנון (JTF L-SW), שהמחיש לגנרל דיופ, את כל הפעילות בעיצומה, עדכן אותו במצב המבצעי של הגזרה בראשות איטליה.

המשלחת, בליווי מפקד של מגזר מערב, ביקר לאחר מכן בבסיס המתקדם על הקו הכחול (קו התיחום בין השטחים הלבנוניים והישראלים) הנקרא UNP 5-42, בשליטת הקסדות הכחולות הגאנה. 

גנרל דיופ, המכהן בתפקיד מאז מאי 2021, הוא היועץ הצבאי של תת-מזכ"ל האו"ם לפעולות שלום ומספק ייעוץ בנושאים מדיניים ותמיכה בשטח למזכ"ל ולמועצת הביטחון של האו"ם.

את המשימה האיטלקית בלבנון מובילה כיום חטיבת פרשים פוזולו של פריולי, בקדנציה השישית שלו בארץ הארזים בצבעי האומות המאוחדות, עליה הוא אחראי מגזר מערבי של UNIFIL שבה פועלים 3800 שומרי שלום של האו"ם מ-16 מתוך 46 המדינות התורמות למשימת האו"ם ושכ-1.000 חיילים איטלקים חלק ממנה.

הקסדות הכחולות האיטלקיות פועלות בלבנון בחוסר משוא פנים ושקיפות, קרוב ל- הקו הכחול (קו כחול), קו תיחום עם ישראל, להבטחת יציבות באזור למעלה מ-15 שנה, מעקב אחר הפסקת פעולות האיבה, סיוע ותמיכה בצבא לבנון (LAF) ומתן תמיכה לאוכלוסייה המקומית.