MIADIT Palestine 16, פתיחת משימת ההדרכה

(של הגנה גדולה יותר)
25/09/23

במטה נציבות אימונים צבאית כללית מיריחו, התקיים טקס הפתיחה של המהדורה ה-16 של משימת ההכשרה האיטלקית הנקראת MIADIT פלסטין 16.

על המשימה מופקד צוות של 30 חיילים מהקרביניירי, בפיקודו של אלוף-משנה ג'וליאנו פוליטו, שיבצעו קורסי הכשרה והתמחות לטובת כוחות המשטרה הפועלים בשטחים שבאחריותהרשות הלאומית הפלסטינית ובשיתוף פעולה הדוק עם השחקנים הבינלאומיים הנוכחים בתיאטרון, בפרט עם ה מתאם אבטחה של ארצות הברית של ירושלים ועם הנציגות האירופית EUPOL COPPS מרמאללה.

מחזור ההכשרה, הנמשך שנים עשר שבועות, כולל מתן קורסים טכניים-מקצועיים שמטרתם לשכלל את יכולת ההתערבות בפעולות המשטרה (הגנה ובטיחות הציבור, שליטה בשטח, שליטה באנשים חשודים, התערבויות נחרצות במקרה של איום חמור, נהלי התערבות מבצעיים שמטרתם מניעה ודיכוי פשיעה, קורסים טקטיים שמטרתם להגביר את יכולות התגובה במצבי סיכון) וכן ביצוע קורסי מומחים באמצעות צוותי הדרכה ניידים (MTT) בתחומי תנועה בכבישים, פרספקטיבה מגדרית, טכניקות משא ומתן, נהיגה בטוחה, לוגיסטיקה/ניהול והגנה על מורשת תרבותית. יתרה מזאת, לבקשת המקביל הפלסטיני, אורגן גם קורס לשפה איטלקית.

במהדורות קודמות של משלחות MIADIT פלסטין, כ-5.000 אנשי המשטרה הפלסטינית אומנו, הוכשרו והתמחו. במהלך משימה זו, התלמידים יוכשרו על ידי צוות שיועד על ידי נציבות אימונים צבאית כללית, על ידי שוטרים אזרחיים פלסטיניים, על ידי כוח הביטחון הלאומי, על ידי המשמר הנשיאותי ועל ידי מינהל כללי למעברים וגבולות.

כל הפעילויות המתבצעות בתיאטרון המבצעי מתנהלות בתיאום ובהתאם להנחיות שניתנו על ידי הפיקוד המבצעי העליון של הכוחות המשותפים (COVI), בראשות גנרל חיל הצבא פרנצ'סקו פאולו פיגליאוולו. בהקשר זה, COVI הוא הפיקוד העליון המופקד ישירות תחת ראש מטה ההגנה, האחראי לתכנון, תיאום והכוונה של פעולות צבאיות, תרגילים משותפים לאומיים ורב לאומיים ופעילויות נלוות.