MIBIL: סיום תהליך האימון לצבא לבנון באיטליה

(של הגנה גדולה יותר)
16 / 07 / 21

עם ברכת המשלחת הלבנונית, פעילות האימונים לטובת עשרה חיילים לבנונים השייכים למפלגה הלבנונית גדוד ביטחון והגנה של חטיבת הנשיאות הלבנונית.

תהליך ההדרכה החל בארץ הארזים דרך המשימה הצבאית הדו צדדית האיטלקית בלבנון (MIBIL) הושלמה באיטליה על ידי מדריכי פיקוד על פעולות מיוחדות של הכוחות המיוחדים (COFS).

האירוע התקיים באזורי האימונים של מחלקות הכוחות המיוחדים באזור ליוורנו ופיזה בנוכחות מפקד COFS. sa Nicola Lanza de Cristoforis, ממפקד חטיבת ה- Carabinieri הניידת השנייה. ב. סטפנו יאסון ומפקדי גדוד התקיפה ה"קולוש מוסקין "ה -2 של הצבא האיטלקי, קבוצת המבצעים של ריידרס של חיל הים (GOI) וקבוצת ההתערבות המיוחדת (GIS) של קרביניירי.

בפרט, הפעילות העדינה המדוברת אפשרה להכשיר את הצבא של המשמר הנשיאותי על ידי א צוות אימונים ניידים FS כוחות משותפים המורכבים ממדריכים איטלקיים ממחלקות הפשיטה של ​​ארצות הברית פיקוד על פעולות מיוחדות של הכוחות המיוחדים (COFS), ובדיוק של קבוצת התערבות מיוחדת (GIS) של קרביניירי (מחלקת טייס של פעילות האימונים), של גדוד התקיפה ה -9 "קול מושנין" של הצבא האיטלקי ושל הצבא האיטלקי שודדי קבוצת ההפעלה של הצי האיטלקי (GOI).

התפשטות על פני שבועיים, תהליך האימונים באיטליה ייצג עבור צבא לבנון את השלמת תהליך הבחירה וההכשרה הארוך המאופיין בהתקדמות שהחלה בשנת 2017 בלבנון והשתכללה עם קורס "הרכבת המאמנים" T3 "שהסתיים בחודשים עבר.

פעילות ההדרכה אפשרה להגדיל ולגבש את המיומנויות שנרכשו במסגרת המשימות הקשורות בקפדנות לביטחון והגנה על נשיא הרפובליקה הלבנונית ומשפחתו. יתר על כן, צבא לבנון הוצב בתנאים הטובים ביותר בכדי שיוכל לתכנן, לארגן ולנהל את שירות ההגנה והליווי באופן עצמאי, תוך הקפדה מרבית על שימוש יחסי והדרגתי בכוח גם בנוכחות אזרחים.

קורס הכשרה זה הוא חלק מפעילות ההדרכה שמעבירה MIBIL לטובת המקבילה הלבנונית ומטרתה צמיחה מתמדת ומתמדת של הכישורים היחסיים.